Nieuwe reeks projecten gestart voor Kas als Energiebron

Voor het programma Kas als Energiebron zijn in mei/juni zestien projectvoorstellen gehonoreerd door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Glastuinbouw Nederland, na advies van de ondernemersgroep Kas als Energiebron. Ook is een aantal lopende projecten uitgebreid.

Omvang en aantal projecten is groter dan andere jaren vanwege een extra impuls vanuit de klimaatenvelop 2018 van kabinet Rutte III. Het betreft de volgende projecten:

De projecten zijn gefinancierd uit de LNV middelen voor Kas als Energiebron en Klimaatenvelop en door de diverse private financiers zoals gewascoöperaties en toeleveranciers.

Het programma Kas als Energiebron is een samenwerkingsprogramma van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Glastuinbouw Nederland om de verduurzaming op energiegebied mogelijk te maken. Het totale programma wordt door beide partijen gefinancierd.

Meer nieuws