Nieuwe semi-transparante PV: een match met de NL glastuinbouw?

Beschrijving

Doel:

Evalueren of opkomende semi transparante fotovoltaïsche (PV) technologieën haalbaar zijn voor de Nederlandse glastuinbouw door effecten op energieopwekking, energiebesparing en gevolgen voor de productie in te schatten.

Toelichting:

Semi transparante fotovoltaïsche cellen kunnen selectief het ene deel van het zonnespectrum absorberen en het andere deel doorlaten voor het gewas eronder. Tot nu toe zijn deze technieken vaak alleen op kleine schaal in laboratoria gedemonstreerd en/of niet interessant omdat het licht voor elektriciteit opwekking nuttiger gebruikt kan worden voor het gewas.  Momenteel komen sommige van deze technologieën echter daadwerkelijk als producten op de markt waardoor de vraag relevant wordt of deze technologieën een toegevoegde waarde hebben voor de kassen in Nederland. Voorbeelden zijn Brite Solar, Soliculture en Physee, waarvan eerstgenoemde van plan is om een proefkas te bouwen.

Aanpak:

  • WP1 materialen en informatie verzamelen: fabrikanten zullen worden benaderd en verzocht om een monster te leveren om te onderzoeken, aan hen zal tevens gevraagd worden welke optimalisatiestappen zij reeds hebben gemaakt en welke nog kunnen worden gemaakt en er zal expliciet om instemming worden gevraagd met het publiekelijk dissemineren van de resultaten, zonder deze instemming zal een product niet mee worden genomen in dit onderzoek.
  • WP2 metingen:  De hemisferische PAR transmissie, loodrechte NIR transmissie en thermisch infrarode emissie zal worden bepaalt in het WUR lichtlab
  • WP3 berekeningen: Met behulp van KasPro en rekenmodellen in de KWIN zal het verwachtte effect van het inpassen van deze techniek op de teelt en de bedrijfsbalans worden berekent.
  • WP4 rapportage: de verzamelde metingen en berekeningsresultaten zullen worden gerapporteerd in een eind rapport.
Projectnummer 20127
Startdatum 01-05-19
Einddatum 30-09-20
Afgerond Nee
Budget €35.000
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Meer onderzoeken en projecten