Meestijgen etmaaltemperatuur met zonlicht vooral zinvol in het najaar

Het project Gerbera telen in balans is afgerond en het eindrapport is beschikbaar. Uit het onderzoek blijk dat het extremer mee laten stijgen van de etmaaltemperatuur met het zonlicht vooral zinvol is in de het najaar, in geval van de proef bij de start van de teelt en de opbouw van het gewas. Het leverde een veel hogere productie op bij de meeste rassen.

In het voorjaar leidde de behandeling met de hoogste etmaaltemperatuur bij een aantal gewassen tot te lange en slappe bloemen. In alle gevallen is de bloemkwaliteit bij hogere temperaturen lichter. Het energieverbruik bleek bij de koudste behandeling het laagst: slechts 5 m3/m2 voor de warmte.

Dor het verschil in reactie naar ras en periode in het jaar is geen eenduidig resultaat behaald ten aanzien van het sturen van de plantbalans in de gerberateelt. Wel kunnen telers en adviseurs door meer in detail de resultaten van de proef te bestuderen aanknopingspunten vinden voor het sturen van de plantbalans, klimaat en energieverbruik in de gerberateelt aan de hand van temperatuur en lichtsom per etmaal.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Economische Zaken.

Het eindrapport van het project is beschikbaar en vindt u via onderstaande link.

Meer nieuws