Zonne-energie

nieuws zonne-energie

Meer nieuws zonne-energie

onderzoeken en projecten zonne-energie

Herontwerp Daglichtkas - energieopwekkende schermen

Lopend

De voor gewassen overtollige zonne-energie zou kunnen worden gebruikt voor de productie van energie. Dit is eerder in kasconcepten zoals de “Daglichtkas” uitgewerkt en opgeschaald naar de praktijk. In de studie “Benutting van zonne-energie...

Lees meer

Monitoring en haalbaarheid zonnecollectoren

Lopend

In de studie ‘Strategische verkenning zonne-energie’ kwam als één van de aanbevelingen om praktijktoepassingen van het oogsten van zonnewarmte via zonnecollectoren te monitoren. Holland Strelitzia heeft geïnvesteerd in een kleinschalig...

Lees meer

Luminescente zonnecollectoren

Afgerond

Om zonne-energie te gebruiken om er warmte of elektriciteit te maken zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit van het gewas, kan alleen het infra rode en ultra violette deel van het zonlicht gebruikt worden. Een luminescente...

Lees meer
Meer onderzoeken en projecten zonne-energie