Monitoring en haalbaarheid zonnecollectoren

Beschrijving

In de studie ‘Strategische verkenning zonne-energie’ kwam als één van de aanbevelingen om praktijktoepassingen van het oogsten van zonnewarmte via zonnecollectoren te monitoren. Holland Strelitzia heeft geïnvesteerd in een kleinschalig systeem om in de gevel zonnewarmte te oogsten om zo een gedeelte van zijn warmtebehoefte te kunnen voorzien. In dit project wordt gemonitord hoeveel warmte geoogst wordt, maar vooral moet het project ook een vertaalslag gemaakt worden in hoeverre dit ook nuttig ingezet kan worden met behulp van een buffer. En in welke configuratie (op bedrijfshal / bassin) en in welke type gewassen  dit het meest interessant is. Het oogsten van zonnewarmte via zonnecollectoren kan mogelijk een interessante bron zijn van duurzame warmte voor een aantal gewassen.    

Bijdrage derden: investering in installatie door tuinder (Holand Strelitzia) en bijdrage in uren van CATO en tuinder.

Projectnummer E16011.06
Startdatum 01-07-16
Einddatum 31-12-16
Afgerond Nee
Budget €10.000
Uitvoerder CATO Engineering i.s.m. Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw

Onderzoek en projecten zonne-energie

Luminescente zonnecollectoren

Afgerond

Om zonne-energie te gebruiken om er warmte of elektriciteit te maken zonder dat dit ten koste gaat van de productiviteit van het gewas, kan alleen het…

Lees meer