Het Nieuwe Telen

nieuws Het Nieuwe Telen

Rapportage monitoring gerberateelt afgerond

Gerberatelers zijn vanaf het begin dat Het Nieuwe Telen (HNT) werd geïntroduceerd actief betrokken bij het onderzoek en de toepassing in de praktijk. Wageningen University & Research heeft in opdracht van Kas als Energiebron gemonitord op...

Lees meer
Meer nieuws Het Nieuwe Telen

onderzoeken en projecten Het Nieuwe Telen

Chrysant in balans

Lopend

Om te besparen op belichting wordt idealiter precies zoveel belicht dat (1) het licht zo efficiënt mogelijk in assimilaten wordt omgezet en (2) de assimilaten ten volle benut worden voor groei. Met andere woorden: ‘source’ (aanbod...

Lees meer

KasKiesWijzer

Lopend

Om de zonne-energie optimaal te kunnen benutten is de afgelopen jaren veel onderzoek uitgevoerd. Zo is in het lopende project “Winterlicht” in de eerste fase een uitgebreide analyse gemaakt van factoren met betrekking tot kasontwerp,...

Lees meer

Tuinbouw in Nederland fossielvrij

Lopend

Er zijn flinke stappen gezet v.w.b. (mogelijkheden voor) energiebesparing en zijn er flink wat opties om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken. De glastuinbouw is daarmee nog niet klimaatneutraal, terwijl dit wel de ambitie is. ...

Lees meer
Meer onderzoeken en projecten Het Nieuwe Telen