Het Nieuwe Telen

nieuws Het Nieuwe Telen

Start basiscursus Het Nieuwe Telen op 10 maart

Basisprincipes van Het Nieuwe Telen (HNT) toepassen op uw bedrijf, zonder dat het nodig is te investeren in nieuwe technieken. Dat leert u tijdens de acht cursusbijeenkomsten waarbij kennis wordt gemaakt met de theoretische achtergronden...

Lees meer
Meer nieuws Het Nieuwe Telen

onderzoeken en projecten Het Nieuwe Telen

Fossielloze en duurzame Demokas demonstraties 2020

Lopend

Vanuit de LNV klimaatenveloppe 2018 voor Kas als Energiebron zijn bij WUR in Bleiswijk vier fossielvrije demo kassen gebouwd. Deze kassen zijn ingericht met als doel emissieloze teelten te demonstreren t.a.v. CO2, water en nutriënten en...

Lees meer

Gewasverdamping bij de kop II

Lopend

Dit project is een vervolg op “Verdamping bij de kop I” en de uitstralingsmonitor. Bovendien sluit het aan bij de activiteiten gericht op het onderwijs vanuit Kas als Energiebron. Doel Uitbreiding van het gewasverdampingsmodel met...

Lees meer

BEST kan beter

Lopend

De BEST (Berry Energy Saving Technology) kas (voorheen noppenfoliekas, ca 500 m2 onderdeel van het IDC energie bij WUR glas) maakt de verwachtingen met betrekking tot het energiegebruik bij de huidige frambozenteelt(en) waar met een...

Lees meer

Kansen AI voor precisie klimaat

Lopend

Doel In een praktijkkas klimaatverschillen bepalen met een draadloos sensornetwerk en correleren met de meetwaarden van de klimaatcomputer, oogstdata en ziektedruk in het gewas met behulp van AI (artificial intelligence). Hiermee kan de...

Lees meer
Meer onderzoeken en projecten Het Nieuwe Telen