Het Nieuwe Telen

nieuws Het Nieuwe Telen

Moeizame paprikaproef gaat eindfase in

De paprikateelt in het Delphy Improvement Centre gaat de laatste fase in: het zesde zetsel zit eraan en de kop is eruit. Het tweede jaar met Het Nieuwe telen paprika is Jeroen Zwinkels, als teeltadviseur betrokken bij de proef, niet...

Lees meer

Deadline subsidieaanvraag EHG in zicht

Tuinders of samenwerkingsverbanden van glastuinbouwers die willen investeren in energie-besparende systemen kunnen tot en met 15 september 2017 nog een aanvraag doen voor de subsidie Energie-efficiëntie en Hernieuwbare energie Glastuinbouw...

Lees meer
Meer nieuws Het Nieuwe Telen

onderzoeken en projecten Het Nieuwe Telen

Schermen voor een optimaal duurzame aardbeienteelt

Lopend

De aardbeiteelt onder glas is snel gegroeid in Nederland en nu een van de grootste teelten binnen de voedingstuinbouw. Ondanks dat de teelt niet jaarrond wordt uitgevoerd en dat er geteeld wordt bij relatief lage temperaturen is het...

Lees meer

Phalaenopsis met minimale input

Lopend

De afgelopen jaren zijn er flinke stappen gemaakt in kennis over effectievere benutting van licht en CO2 door Phalaenopsis: CO2 doseren blijkt gedurende ±9 uur per etmaal onnodig en belichting kan met meer dan 30% minder zonder...

Lees meer

Chrysant in balans (fase 1)

Lopend

Om te besparen op belichting wordt idealiter precies zoveel belicht dat (1) het licht zo efficiënt mogelijk in assimilaten wordt omgezet en (2) de assimilaten ten volle benut worden voor groei. Met andere woorden: ‘source’ (aanbod...

Lees meer

Klimaat sturen op inhoud blad

Lopend

Een van de belangrijke principes van Het Nieuwe Telen is dat het schaarse licht optimaal wordt omgezet in assimilaten, in het bijzonder in oogstbaar product. Daarmee is het helder dat de assimilatenverdeling zo veel mogelijk moet worden...

Lees meer
Meer onderzoeken en projecten Het Nieuwe Telen