Het Nieuwe Telen

nieuws Het Nieuwe Telen

Meer nieuws Het Nieuwe Telen

onderzoeken en projecten Het Nieuwe Telen

Freesiateelt toekomstproof

Lopend

Doel: Dit levert kennis op voor telers om over te kunnen stappen op een jaarrond goede kwaliteit freesia met toepassing van led belichting. Dit t.a.v. toepassing van welk licht/temperatuur verhouding en toe te passen lichtspectrum. ...

Lees meer

Leliebroei op weg naar fossielvrij

Lopend

Doel: Het uiteindelijke doel is om tot een nieuw teeltconcept voor de leliebroei te komen dat geen fossiele energie meer vraagt. In dit project wordt kennis ontwikkeld waarmee de eerste drie/vier weken van de teelt in een meerlagensysteem...

Lees meer

Worteldruk en Het Nieuwe Telen

Lopend

Doel: Kennis over worteldruk uit onderzoek en literatuur beschikbaar maken voor en vertalen naar toepassing in de praktijk bij het voorkomen schades in gewassen die gerelateerd zijn aan worteldruk. Verkleinen van schade risico’s in de...

Lees meer

Duurzame teeltsystemen met LEDs

Lopend

Doel: Opstellen van (goede) basisspectra voor LED licht als aanvulling op het zonlicht onder omstandigheden met weinig natuurlijk licht voor gewasgezondheid en teelt van aubergine, tomaat en chrysant. Toelichting: Om de ontwikkeling naar...

Lees meer
Meer onderzoeken en projecten Het Nieuwe Telen