Eenvoudige inpasbare energiezuinige ontvochtiging

Beschrijving

De programmaraad gaat akkoord onder voorwaarde dat ook andere bedrijven van deze techniek gebruik kunnen maken en dat wordt gekeken naar de inpasbaarheid in bestaande kassen.

Doel:
Ontwikkeling en beproeving van een betaalbare en energiezuinige ontvochtigingstechniek waarmee kassen de hele winter gesloten en zwaar geschermd kunnen worden.

Projectbeschrijving:
Er wordt steeds meer geschermd, maar met het meer en extra gebruik van schermen  krijgen we te maken met nieuwe uitdagingen, zoals een hoog vocht gehalte in de kas. Doorgaans zijn bestaande ontvochtigingsinstallaties nog relatief duur. Om hier een versnelling in te krijgen wordt in dit project een betaalbare en energiezuinige ontvochtigingstechniek ontwikkeld en beproefd waarmee kassen de hele winter gesloten en zwaar geschermd kunnen worden. Op deze manier komt een fossielvrije teelt voor de onbelichte kwekers dichterbij.
De techniek is in eerste instantie bedoeld voor hoog opgaande gewassen die op goten worden geteeld omdat in die teelten minder gemakkelijk gebruik gemaakt kan worden voor kant-en-klare decentrale ontvochtigers zoals DryGair en vergelijkbare systemen.

De voorgestelde ontvochtigingsunit kan daarnaast ook warmte oogsten tijdens uren of perioden met een warmte-overschot, zodat tijdelijke warmteoverschotten in een etmaalbuffer of seizoensopslag kunnen worden ondergebracht. Daarmee is het systeem geschikt als algemeen toepasbare fossielvrije verwarmingstechniek (uitgaande van een geschikte ondergrond voor seizoensopslag) waarmee ook solitaire tuinbouwbedrijven of kleine tuinbouwagglomeraties zonder fossiele energie kunnen worden verwarmd.
Ten opzichte van andere systemen die latente warmte volledig kunnen terugwinnen en warmtebuffers kunnen vullen (dus systemen met een koel- en verwarmingsblok) heeft het beoogde systeem het voordeel dat het elektriciteitsverbruik per liter ontvochtiging halveert. Dit is vooral in de winter van belang, waar zo’n installatie de meeste draaiuren zal maken. De inschatting is dat de te ontwikkelen ontvochtigingsapparatuur concurrerend is met andere duurzame technieken wanneer de warmteprijs meer dan 50 euro per MWh bedraagt en de stroomprijs onder de 200 euro per MWh.

In het project wordt in fase 1 een ontwerp gemaakt en doorgerekend. Winst zit m.n. in minder aansluiting/leidingen, betere warmtewisselaars en daardoor minder koelwater nodig. In fase 2 zal het ontwerp gebouwd en beproefd worden in een proefkas.

Projectnummer E23004
Startdatum 01-05-23
Einddatum 31-03-24
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research

Onderzoek en projecten Het Nieuwe Telen

Energieaspecten gewasgaas

Lopend

Doel: Het doel van dit project is meer kennis te vergaren over wat de potentiele energiebesparing is door het toepassen van gewasgaas. De kennis uit…

Lees meer

HNT telen in de praktijk

Lopend

De programmaraad gaat akkoord onder voorwaarde dat het geen verdienmodel voor Let’s Grow wordt, het aantal betrokken ondernemers breder wordt en het…

Lees meer

Energlik

Lopend

Doel: Aantonen dat een klimaatneutrale glastuinbouw en een economische rendabele glastuinbouw samen kunnen gaan, dat is de doelstelling van project…

Lees meer