Cursusaanbod

Introductiecursus HNT voor telers

In de introductiecursus leert u hoe u HNT kunt toepassen op uw bedrijf, zonder dat het nodig is te investeren in nieuwe technieken. Tijdens de acht cursusbijeenkomsten maakt u kennis met de theoretische achtergronden van HNT en leert u hoe dit op uw eigen bedrijf in de praktijk kan worden gebracht.

Datum: nog niet bekend
Locatie: nog niet bekend

Kosten: €895,-

Vervolgtraining HNT voor telers

De vervolgtraining van vier of meer bijeenkomsten is bedoeld voor telers die de basiscursus HNT al hebben gevolgd. Centraal in de bijeenkomsten staan de vragen die de deelnemers hebben over de toepassing van de basisprincipes van HNT in de praktijk. Daarnaast wordt de werking van de basisprincipes nogmaals kort toegelicht.

Datum: nog niet bekend
Locatie: nog niet bekend

Vervolgtraining HNT voor groentetelers met Privacomputer

In de vervolgtraining wordt de belangrijkste stof uit de cursus Het Nieuwe Telen behandeld én wordt in elke les aandacht meteen besteed aan de monitoring en de instellingen van de Privaklimaatcomputer. Hierdoor wordt het gemakkelijker om de geleerde kennis meteen in de praktijk toe te passen. Daarbij kan tijdens de cursus ook advies/hulp gevraagd worden bij de toepassing. Dit werkt in elke klimaatcomputer nét even anders, daarom is deze eerste cursus afgestemd voor gebruikers van de Privacomputer.

Teeltgroep: Groente
Startdatum: 11 september 2024
Vervolgdata: 9 oktober,  6 november,  4 december
Locatie: Priva: Zijlweg 3, 2678 LC De Lier

Cursus HNT voor niet-telers

Series van drie bijeenkomsten, speciaal voor (teelt)specialisten/adviseurs, leveranciers en andere geïnteresseerden in HNT. Vooral voor mensen die sparren met telers over de teeltstrategie of het kasklimaat is de cursus interessant.

Datum: nog niet bekend
Locatie: nog niet bekend

Kosten: €495,-

Academy & Masterclass trajecten

In de academy wordt aangesloten bij de Fossielvrij onderzoeken. Deze worden intensief gevolgd en verbonden met zowel de huidige praktijk als de basisprincipes van Het Nieuwe Telen. De verbinding met de praktijk wordt gelegd door inbreng door de deelnemers zelf met voorbeelden uit hun eigen bedrijf. De basisprincipes van HNT worden toegelicht en uitgelegd door de cursusleider.

In de masterclass worden groepen telers bijgepraat in de basisprincipes gecombineerd met praktijk professionals. Hierdoor krijg je een goede verbinding met de laatste ontwikkelingen uit de praktijk en de verbinding met de deelnemers. Thema’s die hierin vaak aan bod komen zijn: schermen, ontvochtiging, belichten met Led, opslag.

Datum: nog niet bekend
Locatie: nog niet bekend
Vragen over het cursusaanbod?
Robert Solleveld
Themaspecialist Energie
06 391 110 70