Vervolgtraining HNT voor groentetelers met Privacomputer

In de vervolgtraining wordt de belangrijkste stof uit de cursus Het Nieuwe Telen behandeld én wordt in elke les aandacht meteen besteed aan de monitoring en de instellingen van de Privaklimaatcomputer. Hierdoor wordt het gemakkelijker om de geleerde kennis meteen in de praktijk toe te passen. Daarbij kan tijdens de cursus ook advies/hulp gevraagd worden bij de toepassing. Dit werkt in elke klimaatcomputer nét even anders, daarom is deze eerste cursus afgestemd voor gebruikers van de Privacomputer.

Inhoud training
De bijeenkomsten worden geleid door een deskundige op het gebied van Het Nieuwe Telen (HNT). Bij het toepassen van de kennis uit HNT lopen we vaak tegen praktische vragen aan:

  • Welke instellingen kun je gebruiken om de principes van Het Nieuwe Telen toe te passen en hoe maak je er handig gebruik van?
  • Waar vind je de benodigde informatie om bv. de assimilatenbalans in beeld te brengen?
  • Wat moet je weten om bijvoorbeeld de vochtbalans van de kas in beeld te krijgen?
  • Kan ik informatie in de computer vinden waarmee ik een inschatting kan maken van de verdamping? Of van stressmomenten voor de plant?
  • Welke informatie moet je bij elkaar in een grafiek zetten voor een snel overzicht?

Samenstelling groepen
In deze cursusgroep vindt u collega’s van diverse groenteteelten. Het blijkt vaak verhelderend om te ervaren hoe de teelt en het klimaat in een ander gewas dan het uwe wordt gestuurd.

Docenten
Deze cursusstof Het Nieuwe Telen wordt gegeven door Annemiek Bosma (docent Het Nieuwe Telen), de informatie over de computerinstellingen wordt ingevuld door consultants van Priva.

Locatie
De cursussen vinden plaats bij Priva in De Lier.

Kosten
Het programma Kas als Energiebron draagt de helft van de kosten van de basiscursus. De eigen bijdrage van de deelnemers bedraagt € 650 ex. btw (bij twaalf deelnemers). Voor werknemers is Colland subsidie mogelijk.

Stel uw vraag aan
Robert Solleveld
Themaspecialist Energie
06 391 110 70
Cursusgegevens
Cursus:
Vervolgtraining HNT voor groentetelers met Privacomputer

Teeltgroep:
Groente
Vervolgdata:
9 oktober, 6 november, 4 december
Locatie:
Priva: Zijlweg 3, 2678 LC De Lier

Aanmelden voor de cursus