Cursus HNT voor niet-telers

Series van drie bijeenkomsten, speciaal voor (teelt)specialisten/adviseurs, leveranciers en andere geïnteresseerden in HNT. Vooral voor mensen die sparren met telers over de teeltstrategie of het kasklimaat is de cursus interessant.

Inhoud cursus
Een kennismaking met de achtergronden van HNT, het werken met de balansen binnen HNT, wat de toepassing oplevert voor telers en wat de risico’s zijn bij toepassing. Aangevuld met een overzicht van de opties om in 2040 fossiel vrij te telen.

Resultaat
Begrijpen wat HNT inhoudt en op hoofdlijnen weten hoe je het kan toepassen. Met kennis van zaken spreken met telers over HNT.

Samenstelling groepen
Divers gezelschap van 12 tot 16 adviseurs, leveranciers, beleidsspecialisten en alle andere belangstellenden die regelmatig te maken hebben met de glastuinbouw.

Docenten
De cursussen worden gegeven door Jan Voogt (Adviesbureau PlantPhysiLogics), Peter Geelen (Plantmonitoring.nl), Marc van Stokkum (Van Stokkum T&C) en Robert Solleveld (Glastuinbouw Nederland).

Locatie
De cursussen vinden plaats in het Hortiversum te Zoetermeer of bij voldoende belangstelling in andere delen van het land, ook bij u in de regio.

Kosten
Kosten voor deze cursus bedragen €495 voor businessleden van Glastuinbouw Nederland en €595 voor niet-leden.