CO2

nieuws CO2

Meer nieuws CO2

onderzoeken en projecten CO2

Energiemonitor Glastuinbouw 2022-2024

Lopend

Doel: Het doel van dit project is het jaarlijks in kaart brengen van de energiebalans van de glastuinbouw en de ontwikkeling van de energie-indicatoren: CO2-emissie, aandeel duurzame energie, energie-efficiëntie en achterliggende…

Lees meer

Ontwikkeling Decision Support Tool CO2 Fase 2

Afgerond

Doel: Het ontwikkelen en testen van een prototype voor een bedrijfsspecifieke online adviestool om telers inzicht te geven in de CO2- en energievoetafdruk van teeltstrategieën. Bij dit voorstel wordt de basisapplicatie verder ontwikkeld. …

Lees meer
Meer onderzoeken en projecten CO2