CO2

nieuws CO2

Nieuwe factsheets WKK beschikbaar

De warmte-kracht-koppeling (WKK) blijft in de komende jaren een belangrijk productiemiddel in de glastuinbouw om op milieutechnisch verantwoorde wijze warmte, elektriciteit en CO2 te leveren. In samenwerking met Energy Matters is er een...

Lees meer

Elke nacht schermen in 2SaveEnergy kas

In de 2SaveEnergy kas zijn vanaf de start tot nu toe de twee aluminium schermen en het Luxous-scherm nog elke nacht (deels) gesloten geweest. Oók bij warm weer. Hiermee wordt de uitstraling zeer sterk beperkt en het bespaart bij kou...

Lees meer

Nieuwe rapportages monitoring energie-innovaties

Naast de regelmatige berichtgeving op de website van Kas als Energiebron en tijdens bijeenkomsten zoals het jaarlijkse Energiek Event of de studiedagen Het Nieuwe Telen, zijn twee nieuwe officiële rapportages verschenen over...

Lees meer
Meer nieuws CO2

onderzoeken en projecten CO2

Phalaenopsis met minimale input

Lopend

De afgelopen jaren zijn er flinke stappen gemaakt in kennis over effectievere benutting van licht en CO2 door Phalaenopsis: CO2 doseren blijkt gedurende ±9 uur per etmaal onnodig en belichting kan met meer dan 30% minder zonder...

Lees meer

Chrysant in balans (fase 1)

Lopend

Om te besparen op belichting wordt idealiter precies zoveel belicht dat (1) het licht zo efficiënt mogelijk in assimilaten wordt omgezet en (2) de assimilaten ten volle benut worden voor groei. Met andere woorden: ‘source’ (aanbod...

Lees meer

CO2 Smart Grid

Lopend

Door de verdere verduurzaming van de glastuinbouw, zal er gezocht moeten worden naar extra CO2 bronnen om in de vraag te kunnen voorzien. Ook zal de leveringszekerheid van m.n. OCAP beter moeten. Daarom is het cruciaal dat er een extra bron...

Lees meer

HNT Paprika 2.0

Lopend

Vanuit de succesvolle demonstratie van HNT paprika 2016 zijn enkele belangrijke vragen overgebleven en nieuwe uitdagingen ontstaan. Zo is het warmteverbruik vooral verlaagd door minder minimum buis, geen warmte vernietiging voor CO2...

Lees meer
Meer onderzoeken en projecten CO2