CO2

nieuws CO2

Project CO2 uit buitenlucht van start

Het project ‘Pilot voor CO2 uit buitenlucht’ is middels een bijeenkomst van de begeleidingscommissie van start gegaan. Het doel van dit project dat TNO uitvoert, is om te komen tot CO2 afvang en doseer systeem dat de CO2 concentratie in de...

Lees meer
Meer nieuws CO2

onderzoeken en projecten CO2

Totaalconcept duurzame belichte tomatenteelt

Lopend

Dit project richt zich op de demonstratie van een duurzame, fossielvrije en economisch rendabele belichte tomatenteelt. Qua energievoorziening wordt uitgegaan van externe groene stroom voor het groeilicht en voor de actieve ontvochtiging...

Lees meer

Optimalisering CO2 benutting en dosering

Lopend

In de afgelopen jaren is de input van fossiele energie in de glastuinbouw gestaag gedaald door ontwikkelingen zoals Het Nieuwe Telen en het gebruik van aardwarmte. Daardoor neemt ook de beschikbare hoeveelheid CO2 als bijproduct van aardgas...

Lees meer

Potplantenteelt optimaal klimaatneutraal

Lopend

De groene potplantenteelt kan worden gekarakteriseerd als een extensieve teelt. Naast een piekverbruik van warmte in koude (nacht), is de lage lichtbenuttingsefficiëntie, doordat veel licht wordt weggenomen, een eigenschap van deze teelt....

Lees meer

Nieuw licht op houtig kleinfruit

Lopend

De laatste jaren is er onder glas een sterke uitbreiding van de teelt van houtig kleinfruit, waaronder bramen en frambozen. Het areaal van bramen en frambozen in de vollegrond, bedekte teelt en onder glas is in 2016 ca. 228 ha; het areaal...

Lees meer
Meer onderzoeken en projecten CO2