CO2

nieuws CO2

Meer nieuws CO2

onderzoeken en projecten CO2

Decision Support Tool Efficiënte CO2 dosering

Lopend

Doel: Ontwikkelen en testen van een bedrijfsspecifieke online adviestool voor optimale CO2 dosering om telers inzicht te geven in de CO2-voetafdruk van teeltstrategieën. Telers kunnen met de tool een betere afweging maken over de optimale…

Lees meer

Onderzoek hergebruik CO2 uit compostering

Lopend

Doel: Het mogelijk maken van CO2-bemesting van kassen met CO2 afkomstig van compostering van champost (en mogelijke bijmenging van andere organische reststromen) en optimale extractie van warmte uit composteringsproces om hiermee een…

Lees meer

CO2 gebruik moet efficiënter

Lopend

Doel: Ontwikkelen van handvatten voor toekomstig lager CO2 gebruik in de praktijk door doorrekening van CO2-gebruik, verliezen en mogelijke kosten in paprika en chrysant. Dit project levert voor telers kennis en mogelijkheden op hoe…

Lees meer
Meer onderzoeken en projecten CO2