Aardbeientelers bezoeken onderzoek 'Verlengd plukseizoen aardbei met lage energie- en CO2 input'

Op vrijdag 28 juni 2024 bezochten 27 ondernemers het onderzoek 'Verlengd plukseizoen met lage energie- en CO2 input' in een onbelichte aardbeienteelt met de rassen Inspire en Fandango. De ondernemers werden door Stichting Aardbei Onderzoek en het innovatie- en actieprogramma Kas als Energiebron als onderdeel van Kennis in je Kas (KijK) van harte uitgenodigd om de proef bij Wageningen University & Research in Bleiswijk te bezichtigen.

De bijeenkomst werd geopend door netwerkcoördinator Henny van Gurp van Glastuinbouw Nederland. Onderzoeker Johanna Bac Molenaar nam de ondernemers mee in de gewasperformance. Frank Kempkes gaf in zijn presentatie de ins en outs rondom het gerealiseerde klimaat en energieverbruik. Interessante onderwerpen waren het type scherm, het gebruik van het scherm en de buis alsmede de actieve ontvochtiging. Ook werd stilgestaan bij de weeggoot waardoor de watergiften en het verloop van de drain mooi in beeld kwamen. De verdamping in de nacht is in dit onderzoek vergeleken met die in de praktijk. In deze proef worden overigens minder beurten gegeven dan in de praktijk. Dat is logisch omdat in deze proef een kortere daglengte wordt gerealiseerd doordat in de teelt wordt verduisterd om een langer oogstseizoen te realiseren. Ook het gebruik van een ETFE kasdek in deze proef werd toegelicht.

Na beide presentaties konden de ondernemers dan eindelijk het gewas in de kas aanschouwen. Hierbij werd ook stil gestaan bij de hoeveelheid arbeid die het gewas vraagt. Deze kostenpost gaat naast energie steeds zwaarder wegen in de besluitvorming over welke (low chill) rassen worden geplant in de nabije toekomst.

Achtergrond van dit onderzoek
Voor een belichte jaarrond aardbeiteelt is veel energie nodig; warmte en elektriciteit. Daarom is er volop belangstelling voor andere teeltsystemen waarin geen belichting nodig is, waar de warmtevraag lager is, maar het plukseizoen gelijkmatiger verloopt en langer is dan de traditionele doorteelt met twee productie-pieken in de herfst (9-10 weken) en het voorjaar (5-6 weken). Low-chill aardbeien bieden hier mogelijkheden. De ervaringen zijn veelbelovend, maar ook nog zeer beperkt. Ook het huidige teeltsysteem met low-chill aardbeien in de ETFE kas biedt veel potentie, maar optimalisatie is qua teelt, energie en CO2 nog mogelijk. In deze bijeenkomst werden de tussentijdse resultaten met de praktijk gedeeld. In het najaar komen we terug op het verdere verloop van deze teeltwijze.

Dit project is mede gefinancierd door Stichting Aardbei Onderzoek en het innovatie- en actie programma Kas als Energiebron van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV, als onderdeel van Kennis in je Kas (KijK).

Meer CO2 nieuws