Ontwikkeling Decision Support Tool CO2 Fase 2

Beschrijving

Doel:
Het ontwikkelen en testen van een prototype voor een bedrijfsspecifieke online adviestool om telers inzicht te geven in de CO2- en energievoetafdruk van teeltstrategieën. Bij dit voorstel wordt de basisapplicatie verder ontwikkeld.

Projectbeschrijving:
Begin 2022 is er een officieel projectplan ingediend voor het ontwikkelen van een decision supporttool op het gebied van CO2 op basis van de al bestaande OCAP Optimaal applicatie. Het project is opgedeeld in verschillende fasen. In fase 1 zou er een dashboard gemaakt worden waarin alle tussenstappen van het model gevisualiseerd worden. Dit geeft de gebruiker meer inzicht in hoe efficiënt de CO2 wordt gebruikt en hoe de uiteindelijke optimalisatie, die nu al in OCAP optimaal gedaan wordt, tot stand komt. Na deze fase zou er in de volgende fase met een BCO van testbedrijven worden getest met het nieuwe dashboard en na een inventarisatieronde zou er een ontwerp gemaakt worden voor een daadwerkelijke adviestool. Wegens praktische redenen is er destijds voor gekozen om de eerste twee fasen van het project gelijktijdig uit te voeren als nieuwe fase 1 die reeds is afgerond.

Dit voorstel gaat over het vervolg van het project en dus ‘fase 2’. Hierbij 2 zal de basisversie van de applicatie worden ontwikkeld zoals beschreven onder “Systeemontwerp Basisapplicatie”. Het onderliggende model van OCAP Optimaal zal hiervoor de basis vormen maar er zal een aparte interface binnen het OCAP Optimaal platform worden gebouwd. Er wordt dus een nieuwe toepassing ontwikkeld die blijft draaien binnen de OCAP Optimaal omgeving. Het doel is om de interface zo simpel mogelijk te ontwikkelen waarbij een gebruiker makkelijk de verwachting voor de komende dag kan invullen, een gewenst scenario selecteert en vervolgens het optimale doseer patroon te zien krijgt voor de komende dag.

Naast het bouwen van de interface zullen er ook onder de motorkap van de applicatie de nodige aanpassingen moeten gebeuren. Momenteel rekent de optimalisatie maar voor één scenario in OCAP Optimaal, namelijk het maximale productie scenario. Het optimalisatie algoritme zal zo moeten worden aangepast dat het ook voor de andere scenario’s kan gaan rekenen. Zeker voor het scenario met de veiligheidsmarges zal dit om een complexere manier van optimaliseren gaan. Binnen dit project neemt B-Mex de aanpassingen aan het algoritme voor eigen rekening (relatief kleine aanpassing op de broncode). Verder zal de mogelijkheid voor het doseren van ‘tank CO2’ worden toegevoegd. Daarmee wordt het scala aan CO2 bronnen compleet gemaakt en zo kunnen bedrijven die zowel tank CO2 als OCAP CO2 hebben of alleen één van beide alle bronnen optimaliseren.

Een belangrijke stap in de ontwikkeling van de basisapplicatie is de gebruiksvalidatie. Hieruit moet blijken of de tool voldoet aan het in fase 1 geformuleerde programma van eisen en in welke richting de tool zich in de toekomst moet ontwikkelen. In dit project zal onderzocht worden of, en zo ja hoe gebruikers de applicatie gebruiken. Dit door de BCO leden twee maal te bezoeken nadat het prototype van de tool beschikbaar is.

Projectnummer E22004
Startdatum 01-03-23
Einddatum 30-06-23
Afgerond Ja
Uitvoerder B-Mex
Document

Onderzoek en projecten CO2