Afvangst en tijdelijk opslaan van CO2 uit WKK rookgassen

Beschrijving

Doel:
Inzicht in de technische en economische prestaties van een techniek voor CO2 afvangst en tijdelijk opslag van WKK rookgassen.

Projectbeschrijving:
Voort Brielle Kwekerij / Aardwarmte Vierpolder is een pilot gestart samen met Value Maritime om CO2 vanuit een WKK af te vangen en tijdelijk op te kunnen slaan. De installatie staat inmiddels en ze zijn bezig met de aansluitingen. Dit om de CO2 uit de WKK beter te kunnen benutten omdat de draaiuren verschuiven naar uren waar de zon minder schijnt. Dit vanwege lagere elektraprijzen door meer elektra aanbod van zon-PV en dit is net wanneer de CO2 het hardst nodig is. Voort Brielle Kwekerij / Aardwarmte Vierpolder wil graag beter beeld over de technische en economische haalbaarheid. Dit project moet daar een beeld bij geven door twee werkpakketten van TNO en WUR Glastuinbouw.

  • WUR Glastuinbouw zal de kwaliteit van de CO2 onderzoeken door in 4 kleine containers  (0,42 m3) tomaten zaailingen te kweken. 2 containers dienen als referentie en in 2 containers wordt de CO2 uit de pilot gedoseerd tot 800 ppm.
  • TNO zal data verzamelen van belangrijke processen van de pilot en dit analyseren om een beeld te krijgen van de efficiëntie van het systeem voor toepassing in de glastuinbouw.
  • Voort Brielle Kwekerij / Aardwarmte Vierpolder zal een grove economische analyse van het systeem. Dit gezamenlijk moet een goed beeld geven van de technische en economische haalbaarheid van dit systeem om CO2 uit de WKK rookgassen af te vangen en tijdelijk op te slaan.
Projectnummer E23006
Startdatum 01-03-23
Einddatum 31-10-23
Afgerond Nee
Uitvoerder TNO en WUR Glas onder leiding van Voort Brielle Kwekerij

Onderzoek en projecten CO2