Kas als Energiebron kent twee op maat gemaakte subsidieregelingen ter stimulering van investeringen op energiegebied in de glastuinbouw. Dit zijn de MEI- en de EG-regeling. Ook zijn er algemene subsidieregelingen.

Heeft u investeringsplannen? Informeer dan ook altijd bij uw gemeente, provincie, bank en energieleverancier. Zij hebben soms innovatiefondsen die u verder kunnen helpen.

MEI-subsidie

Deze regeling is bestemd voor investeringen in energiezuinige innovatieve kassen. Ook investeringen in innovatieve energiesystemen voor kassen die de CO2-uitstoot verminderen kunnen subsidie ontvangen. Daarvoor zijn specifieke eisen in de regeling opgenomen. Het moet wel gaan om innovatieve energiesystemen of innovatieve kassen die nog maar net op de markt zijn gebracht. De beste projecten ontvangen subsidie totdat het budget op is. Daarbij worden de projecten gerangschikt op basis van de bijdrage de ontwikkeling naar klimaatneutrale glastuinbouw (dus: verlaging CO2 uitstoot, energiebesparing), het perspectief (technisch, teelttechnisch, economisch) en de bijdrage aan kennisontwikkeling en de doorontwikkeling van de desbetreffende innovatie. In de rangschikking krijgen de projecten voor innovatieve kassen voorrang. Het budget in 2021 is 7 miljoen euro en de regeling staat open van 1 april t/m 14 mei 2021.

Voorwaarden
Hier en hier vindt u meer informatie over de regeling, waaronder ook de voorwaarden.

Regeling investeringen in energie glastuinbouw (EHG)

Deze regeling (voorheen EHG-regeling) wordt jaarlijks opengesteld. Er kan subsidie worden aangevraagd voor:

 • Tweede energiescherm (met een energiebesparing van meer dan 45%)
 • Luchtbehandelingssysteem waarmee energiezuinig kaslucht wordt ontvochtigd
 • Fysieke aansluiting op een warmtenetwerk of -cluster
 • Fysieke aansluiting op een biogas- of CO2-netwerk of -cluster
 • Hogedruk vernevelinginstallatie voor kaskoeling
 • Energiescherm inclusief ophogen kas en verdekken met diffuus glas met tweezijdige AR-coating
 • Vervanging van alle aanwezige SON-T belichting door LED-belichting in bestaande kassen. Of installatie van LED-belichting in nieuwbouwkassen en onbelichte bestaande kasse

De subsidie is 25% en er gelden per investering maximum bedragen per aanvrager. De subsidie op de genoemde netwerkaansluitingen kan ook door samenwerkingsverbanden worden aangevraagd.

Voorwaarden en openstelling
De volledige lijst, de voorwaarden en de openstelling vindt u hier.

Zie ook dit bericht.

Garantieregeling Aardwarmte

De investeringen in aardwarmte zijn enorm en de risico's zijn groot. Naast de SDE+ kunt u gebruik maken van een Garantieregeling: de Regeling Nationale EZ Subsidies - Risico’s dekken voor aardwarmte.

Voorwaarden en openstelling
Informatie over de regeling, voorwaarden en openstelling vindt u hier.

Borgstelling Landbouw

De Borgstelling Landbouw (BL) vervangt vanaf 1 januari 2017 de regeling Garantstelling Landbouw (GL). Via de regeling kan de overheid garant staan voor een deel van een banklening. In vergelijking met de GL is de BL sneller en ruimer. De bank vraagt aan, het maximale borgstellingsbedrag is verdubbeld naar € 1,2 miljoen. Ook kunnen meer typen investeringen er onder vallen (nu ook planten, werkkapitaal). Voor innovatieve investeringen kan tot maximaal € 2,5 miljoen borgstelling verkregen worden (Groenlabelkas, nieuw kasconcept).

Voorwaarden en openstelling
Informatie over de regeling, voorwaarden en openstelling vindt u hier.

SDE++

De minister van Economische Zaken stelt jaarlijks subsidie beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieprojecten via de subsidieregeling SDE++. De SDE++ is een verbreding van de voormalige Stimuleringsregeling Duurzame Energieproductie (SDE+). Openstellingen worden bekend gemaakt op de website van RVO. Voor de glastuinbouw is deze regeling vooral van belang voor investering in aardwarmte en bio-energie. Voor de regeling in 2021 zijn toegevoegd Aquathermie, Hergebruik van CO2 (CCU) en bevordering restwarmtelevering.

Voorwaarden en openstelling
Meer informatie over SDE++ vindt u hier. Dit wordt door RVO steeds geactualiseerd, ook de officiële publicatie van de regeling/openstellingen.

EIA-regeling

Deze fiscale regeling biedt voordeel bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Met de EIA kunt u 41,5% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst. Het directe financiële voordeel hangt af van het belastingpercentage. Het bedraagt ongeveer 10% van de goedgekeurde investeringskosten. De EIA past u toe naast de 'gewone' investeringsaftrek. 

Binnen deze regeling vallen zeer veel energiebesparende technieken, die in aanmerking komen voor subsidie. Ook technieken die in de glastuinbouw worden toegepast, onder meer:

 • Horizontale schermen
 • Gevelschermen
 • Buitenschermen
 • Vernevelingsinstallatie
 • Ontvochtigings- en luchtcirculatiesystemen
 • LED-verlichting
 • Aansluiting op CO2-leiding
 • Rookgasreiniging
 • Systeem voor benutting afvalwarmte

Voorwaarden
Meer informatie vindt u hier.

MIA en Vamil

Met de MIA kunt u profiteren van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 36% van het investeringsbedrag. Dat komt bovenop uw gebruikelijke investeringsaftrek. De Vamil biedt de mogelijkheid om 75% van de investeringskosten op een door uzelf te bepalen tijdstip af te schrijven.

De regeling geldt voor investering op de Milieulijst, waaronder voor de glastuinbouw bijvoorbeeld een Groenlabelkas, Vochtafvoersystemen tijdens lichtafscherming, Kasdekreinigings-, krijt- en coatingsysteem.

Voorwaarden
Meer informatie over de regeling vindt u hier.

Subsidies Topsector Energie

De Topsector Energie heeft een uitgebreid subsidie-instrumentarium. Deze zijn bedoeld voor energie-innovatieprojecten van privaat-publieke samenwerkingsverbanden tussen overheden, kennisinstellingen en of het bedrijfsleven. Het gaat om combinaties van onderzoek, ontwikkeling en demonstratie. Er zijn diverse subsidieregelingen, waarvan de regeling Demonstratie energie-innovatie (DEI), de regeling Hernieuwbare Energie (HER+) en de Investeringsregeling Duurzame Energie (ISDE) ook voor de glastuinbouw mogelijkheden biedt. 

MIT-regeling

Met de MIT-regeling Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen stimuleert het ministerie van LNV ondernemers om binnen de topsector samen te werken en te innoveren. De topsector zet in op ontwikkeling van nieuwe kennis en innovaties op de thema's Duurzame Plantaardige Productie, Consument, markt&Maatschappij, Energie&Water, High Tech & Digitale Transformatie.

Openstelling
Kijk op www.rvo.nl/mit voor meer informatie over de openstelling.

 

nieuws subsidies

Openstelling EG regeling 2023 vertraagd

In een eerder bericht is door het ministerie van LNV aangekondigd dat het voornemen was de EG regeling in 2023 vanaf half mei open te stellen voor een aantal weken. Het proces om de hiervoor vereiste goedkeuring te verkrijgen van de…

Lees meer

Publicatie openstelling MEI-regeling 2023

Op 24 maart is de openstelling van de regeling Marktintroductie energie-innovaties (MEI regeling) gepubliceerd in de Staatscourant. De openstelling loopt in 2023 van 17 april tot en met 26 mei, met een openstellingsbedrag van 8,5 miljoen…

Lees meer
Meer nieuws subsidies