WKK & Restwarmte

nieuws WKK & restwarmte

Nieuwe factsheets WKK beschikbaar

De warmte-kracht-koppeling (WKK) blijft in de komende jaren een belangrijk productiemiddel in de glastuinbouw om op milieutechnisch verantwoorde wijze warmte, elektriciteit en CO2 te leveren. In samenwerking met Energy Matters is er een...

Lees meer
Meer nieuws WKK & restwarmte

onderzoeken en projecten WKK & restwarmte

Ondersteuning WKK en bio-energie 2017

Lopend

In dit project organiseren we via Energy Matters ondersteuning aan de onderwerpen bio-energie en efficiënt fossiel. Het is een voortzetting van de huidige aanpak. Er zijn een aantal activiteiten afgerond (update van het houtstook...

Lees meer

Ondersteuning WKK en Bio-energie 2016

Afgerond

In dit project organiseert Kas als Energiebron via Energy Matters ondersteuning aan de onderwerpen bio-energie en efficiënt fossiel. Actielijn efficiënt fossielHet belang van WKK voor de glastuinbouw is en blijft groot. Omdat het de...

Lees meer

Virtueel energiecluster Bommelerwaard

Afgerond

Het project Virtueel Energiecluster Bommelerwaard (VEB) beoogt via data-analyse in kaart te brengen hoe (real time) de elektriciteitsstromen in een afgebakend  gebied (Brakel Oost) verlopen en hoe deze stromen te optimaliseren zijn door...

Lees meer

Energiemonitor glastuinbouw 2014-2017

Lopend

Doel van dit project is de monitoring van energie in de glastuinbouw door middel van energie efficiency, CO2 emissie, duurzame energie en achterliggende ontwikkelingen en verklaringen. Meerjarig project voor de boekjaren 2014 t/m 2017.

Lees meer
Meer onderzoeken en projecten WKK & restwarmte