Ondersteuning KaE 2022 WKK / Bio-energie

Beschrijving

Doel:
Ondersteuning bij WKK en Bio-energie t.b.v. investeringsbeslissingen van ondernemers en t.b.v. beleidsontwikkeling. Door:

  • Inzicht in en kennis van de marktpositie van de WKK; Vaststellen nieuw geplaatst WKK-vermogen t.b.v. de energiemonitor WEcR
  • Energiebelasting in kaart brengen van een aantal relevante EU-landen; nodig voor energiebelasting beleidsbeïnvloeding (en inzicht concurrentiepositie).

Kennis met betrekking tot bio-energie delen in gebruikersnetwerk; beleidsondersteuning met betrekking tot regelgeving en SDE++ en dit jaar vooral het afbouwplan bio-energie van het kabinet beoordelen.

Projectbeschrijving:
Herkomst: Voortzetting langjarige aanpak, ontstaan vanuit kennisbehoefte voor wkk en bio-energie t.b.v. beleid en implementatie.

Voor WKK (42 dagen; is 13 meer dan vorig jaar):

  • Quickscan energiebelasting Nederland versus enkele EU-landen (nieuw; 6 dagen)
  • Bij de leveranciers/onderhoudspartijen inventariseren nieuw bijgeplaatst vermogen; mede t.b.v. de jaarlijkse energiemonitor (6 dagen net als vorig jaar)
  • Barometer WKK 2x per jaar updaten op basis van deskundigen en grote hoeveelheid informatiebronnen (18 dagen net als vorig jaar)
  • Ondersteuning t.b.v. convenant 2030 (positie wkk in energiesysteem; meedenken vernieuwd sectorsysteem; ad-hoc vragen (12 dagen; 7 extra t.o.v. vorig jaar)

Voor Bio-energie (26 dagen; is 4 minder dan vorig jaar):

  • Bijeenkomsten/excursie studiegroep bio-energie (innovaties, CO2 gebruik, beschikbaarheid, subsidiemogelijkheden); (7 dagen; 3 minder dan vorig jaar)
  • Kennis en ervaringen delen via vakbladen en website KaE over projecten, beleidsontwikkelingen o.a. stikstofcrisis, beeldvorming rond biomassa, emissienormen (6 dagen, 2 minder dan vorig jaar)

Advies aan KaE, maar ook rechtstreeks aan EZK/PBL met betrekking tot SDE+, argumentatie voor verbetering van de subsidie inbrengen; kennisdeling rond SDE, deskundigeninput op het te verwachten afbouwplan bio-energie (hout) van het kabinet. (10 dagen, 1 meer dan vorig jaar)

Resultaten

Het Belastingplan 2024 brengt aanzienlijke wijzigingen in de energiebelasting voor de tuinbouwsector met zich mee. Het verlaagde tarief voor tuinbouw wordt stapsgewijs afgebouwd tot 2035, de aardgasvrijstelling voor WKK wordt stapsgewijs afgebouwd tot 2030 en er komt een CO₂-heffing. Deze veranderingen hebben grote gevolgen voor de warmteprijs in de tuinbouw en de positie van WKK.

Sinds 2011 biedt de jaarlijkse WKK Barometer inzicht in de rentabiliteit van gasmotor-warmtekrachtinstallaties (WKK).

Volgens de monitoring van BlueTerra is het geïnstalleerde vermogen van gasmotor-WKK-installaties in 2022 met ongeveer 69 MW gestegen tot ongeveer 2540 MW. Hoewel de draaiuren vorig jaar hoog waren, zullen ze de komende jaren verminderen door de toename van zonne- en windenergie. Desondanks blijft de sparkspread gunstig tijdens draaiuren. Rendabele draaiuren van WKK-installaties verschuiven van midden op de dag naar het begin en het einde van de dag, en soms ook naar weekend- of nachturen. Dit is een uitdaging voor tuinders met een behoefte aan CO2.

Projectnummer E22001
Startdatum 01-01-22
Einddatum 30-04-23
Afgerond Ja
Budget €71.400
Uitvoerder Blue Terra
Document

Onderzoek en projecten WKK & restwarmte