Licht

nieuws licht

Meer nieuws licht

onderzoeken en projecten licht

Schaduwlicht voor schaduwplanten

Lopend

Doel: Elektriciteitsbesparing door verdere implementatie van LED belichting in de (schaduw) potplanten. Hiertoe is aanvullende kennis nodig ter bevestiging en verdieping van de eerder behaalde resultaten. Met deze kennis kunnen telers een…

Lees meer

Horticulture Data Protocol

Lopend

Doel: Een standaard dataprotocol ontwikkelen voor datacommunicatie tussen LED driver, de LED chips, alle beschikbare sensoren en de klimaatcomputer; Het Horticulture Data Protocol (HDP). Het protocol is ook bedoeld om alle datatransmissie…

Lees meer

Paprika energiezuinig met LED

Lopend

Doel: Het demonstreren van een paprikateelt onder 100% LED belichting die toekomstbestendig is en aansluit bij de transitie richting een fossielvrije glastuinbouw. Ook wordt de warmte- en CO2 vraag verder beperkt. Dit project levert voor…

Lees meer
Meer onderzoeken en projecten licht