Grip op nog meer licht

Beschrijving

Doel:
Het onderzoeken en demonstreren van een nieuw systeem (lamellen in de kas) om meer licht in de kas toe te laten met een hoog diffuus gehalte (hortiscatter). Hiermee kan tot 10% aan energie bespaard worden.

Projectbeschrijving:
Licht is nog altijd de belangrijkste productiefactor. Toch zijn er vaak situaties waarin gekozen wordt een deel van het licht weg te schermen ter voorkoming van lichtschade voor het gewas door direct licht bij met name de grote wisseling in licht in voor- en najaar. Gevolg hiervan is dat juist in deze perioden dan om aan de juiste lichtsom te komen er nog belicht wordt terwijl later op de dag licht wordt weg geschermd. Door maatregelen te nemen die het directe licht gegarandeerd omzetten in een zeer diffuus licht loopt het gewas minder gevaar, is er een meerproductie, kunnen de schadegrenzen worden herzien, hoeft er minder zonlicht weg geschermd te worden en kan de belichting minder worden ingezet. Een grote vraag is (ook bij roos en phalaenopsis), hoeveel meer licht men toe kan laten als de Hortiscatter 90% is. Dit kan bereikt worden door toepassing van “lamellen” in de kas dus niet direct in het kasdek met beperkt lichtverlies (tot ca. 1%). Dit terwijl het huidige hoog diffuus glas 50% hortiscatter geeft met ca. 7% lichtverlies. De nieuwe oplossing zou dan tot 5 tot 6% productiewinst kunnen opleveren met 2 tot 3% energiebesparing en mogelijk teeltvoordelen door de 90% hortiscatter. Door het hoog diffuse licht kan er ook meer licht toegelaten worden in bijv. phalaenopsis waardoor er 10% minder belicht hoeft te worden.
Het project heeft de volgende aanpak in zes werkpakketten:

WP1: Potentie berekenen en kasinrichting voorbereiden

  • Modelleren wat de implementatie van lamellen zou betekenen voor de energiehuishouding en opbrengst van een of meerdere modelgewassen.
  • Tussenrapportage van WP1 als basis voor go/no-go
  • Analyse middels Raytracing om te bepalen waar in de kas we de juiste licht condities hebben voor de experimentele opzet

WP2: Uitrusten kas compartiment. Een kas compartiment zal worden uitgerust met verticaal hangende lamellen om de hoge diffusiteit te realiseren. In het referentie compartiment komen geen lamellen en in beide afdelingen worden schermdoeken gebruikt om de hoeveelheid zonlicht te reguleren en wordt hetzelfde klimaat en lichthoeveelheid aangehouden. Extra aandacht is daarbij voor de installatie technische uitdagingen inclusief de economie.

WP3 & 4: twee proeven, een met zeer lichtgevoelige en minder lichtgevoelige planten

  • De eerste periode zal worden geteeld met praktijk conforme licht toetreding voor het meest sensitieve gewas. Daarna zal het lichtniveau waarbij het schaduwdoek wordt dicht getrokken geleidelijk worden opgehoogd in een aantal stappen.
  • Plant stress, planttemperatuur en lichtschade zal worden gemeten/bepaald.

De volgende gewassen worden gezamenlijk onderzocht: proef 1: Spathiphyllum, Phalaenopsis (afkweek), Nephrolepis en potanthurium;
proef 2: met weinig lichtgevoelige potplanten - potroos, potchrysant en potgerbera. Na de 2 proeven zal in het lichtlab worden getest voor veroudering of vervuiling.

WP5: Teelteffecten van de nieuwe belichtingsgrenzen. Aan de hand van de resultaten, de lichtgrenzen, uit wp 3 en wp 4 kan met behulp van het kasklimaatmodel KASPRO een aangepaste regelstrategie, geënt op de lichtgrenzen worden doorgerekend t.a.v. energievraag voor de teelt.

WP6: rapportage, overleg en management

Projectnummer E23009
Startdatum 01-03-23
Einddatum 31-12-23
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten licht

Nieuw glas op de kas

Lopend

Doel: Dit project heeft als uitgangspunt om de haalbaarheid in kaart te brengen van nieuwe ontwikkelingen, zoals een gelamineerd kasdek en vacuümglas…

Lees meer

Horticulture Data Protocol

Lopend

Doel: Een standaard dataprotocol ontwikkelen voor datacommunicatie tussen LED driver, de LED chips, alle beschikbare sensoren en de klimaatcomputer;…

Lees meer