Met LED naar een perfecte chrysant

Beschrijving

In 2017 en 2018 is onderzoek gedaan naar de teelt van de Perfecte Chrysant, waarbij ontvochtiging en koeling middels OPAC’s en aanzuiging van lucht van boven de doeken is gebruikt. Er is belicht met LED en SON-T (hybride). CO2 is beperkt gedoseerd en de warmte inzet is geminimaliseerd door een extra schermdoek te gebruiken en geen standaard ondernet (minimumbuis) te hanteren. Met de koeling wordt via ruim voldoende warmte worden geoogst om hiermee de kas jaarrond met een warmtepomp en warmte koude opslag (WKO) te kunnen verwarmen. Met hybride belichting is elektriciteit bovendien effectiever benut dan met alleen SON-T belichting. Energetisch is er een grote stap te zetten, maar tegen hoge investeringen (WKO). Daarbij is het doel een perfecte chrysant niet gerealiseerd. De sierwaarde van de geoogste chrysanten is door de begeleidende telers als minder dan de praktijk beoordeeld, al werd de kwaliteit per teelt zeker in het tweede jaar beter.

De doelen van dit project zijn:

  1. Uitvoeren van een perfecte chrysantenteelt (in totaal 6 teelten) op 1000 m2 onder full LED bij een gelijkblijvende of hogere lichtbenuttingsefficientie (LBE) dan bij SON-T.
  2. Productie van uniforme kwaliteit chrysanten; de ‘perfecte chrysant’.
  3. Het objectiveren van de kwaliteit van de chrysant. Monitoren van de groei van de plant gedurende de gehele teelt. Ontwikkeling van een praktisch toepasbare methode voor het gedetailleerder volgen van de groei van de chrysant.
  4. Beheersing van de luchtvochtigheid door actieve ontvochtiging met een warmtepomp waarbij de warmte op dagbasis wordt benut om de kas te verwarmen.
  5. Het demonstreren van het effect op het kasklimaat van insectengaas met een maaswijdte voor grotere insecten in de luchtramen in combinatie met verneveling.

Dit project wordt gefinancierd door Kas als Energiebron, chrysantentelers (ChrIP), stekbedrijven en Signify.

Projectnummer 20109
Startdatum 01-02-19
Einddatum 14-05-20
Afgerond Nee
Budget €709.486
Uitvoerder Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw i.s.m. Delphy

Onderzoek en projecten licht

Licht in de Winterlichtkas

Lopend

De winterlichtkas is een nieuw kasconcept (combinatie van kasoriëntatie, glasmaat, diffuus glas, scherm-constructie en doeken en een hoog...

Lees meer

Demo's Fossielvrij

Lopend

Op het IDC in Bleiswijk worden op dit moment 4 demokassen van ca. 350 m2 gerealiseerd. Dit is gefinancierd uit de extra klimaatgelden rondom het...

Lees meer

Jaarrond paprika met LED

Lopend

Nederland heeft een groot areaal paprikateelt waarmee een groot deel van de Europese markt beleverd wordt. Paprika’s vanuit Nederland zijn echter nog...

Lees meer

LED belichting in aardbei

Lopend

Het areaal aardbei blijft toenemen is nu ruim 400 ha. De uitdaging is om jaarrond hoge kwaliteit aardbeien te kunnen leveren en daarom kijken steeds...

Lees meer