Lichtwinst met anti-condens coating

Beschrijving

Doel:
Doelstelling van dit onderzoek is het verkrijgen van betere kennis over het lichtverlies van hydrofiel gecoat glas in de praktijk, tijdens de condens-uren in de koude teeltmaanden. Op basis van de resultaten van dit onderzoek kunnen telers een betere keuze maken voor het wel of niet toepassen van hydrofiele (anti-condens) coatings en zo ja, welke dan.

Projectbeschrijving:
In de wintermaanden is het dak van een (groente)kas aan de binnenkant bijna altijd nat. Juist op dat moment is de hoeveelheid licht de beperkende factor voor een goede productie. Daarom is van groot belang om het aanwezige licht zo optimaal mogelijk te gebruiken. Een anti-condens coating biedt hier mogelijk een oplossing. Anti-Condens coating wordt wereldwijd gebruikt voor zijn super-hydrofiele eigenschappen en om de oppervlaktes zelfreinigend te maken. Het is al bekend dat aanbrengen van
hydrofiele coating op binnenkant van een kasdek materiaal tot reductie van lichtverlies (veroorzaakt door condens) leidt. Tot nu toe zijn meerdere hydrofiel gecoate materialen, waaronder Titaandioxide, in laboratoria in schone omgeving met positieve resultaten getest. Echter er is weinig praktijk onderzoek hiernaar gedaan, dus onder nietschone praktijkomstandigheden, wel met organisch of anorganisch vuil op een kasdek. 

Middels het hier voorgesteld praktijk onderzoek kan het gedrag van twee hydrofiele coatings, TiO2 en AntiCondens Glass coating van ReduSystems, onderzocht worden middels de volgende werkpakketten:
WP 1 Inventarisatie optische meet systemen in de kas: Bepalen van de juiste lichtmeet technieken en sensor configuraties in een praktijkkas.
WP 2 Materiaal analyse: Full-Boost haalt 12 ruiten bij Ammerlaan de Green Innovator op en transporteert ze naar WUR Lightlab; Full-Boost reinigt 8 ruiten en brengt de TiO2 coating op 4 ruiten aan; WUR-Lightlab reinigt en brengt Anti-Condens coating op de overige 4 ruiten aan; WUR-Lightlab meet licht transmissie van 12 ruiten
• Full-Boost transporteert alle ruiten terug naar Ammerlaan en plaatst ze in kasdek; WUR voert ATP metingen in de kas om het neerslaande vuil op de ruiten te analyseren
• WUR installeert de licht sensoren en datalogger in de kas; 
WP 3 Data monitoring: WUR controleert wekelijks de log-data om de werking van de sensoren en data opslag te waarborgen.
WP 4 Data analyse:  WUR voert ATP metingen uit.

Projectnummer E22010
Startdatum 01-10-22
Einddatum 30-06-23
Afgerond Nee
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw

Onderzoek en projecten licht

Grip op nog meer licht

Lopend

Doel: Het onderzoeken en demonstreren van een nieuw systeem (lamellen in de kas) om meer licht in de kas toe te laten met een hoog diffuus gehalte…

Lees meer

Nieuw glas op de kas

Lopend

Doel: Dit project heeft als uitgangspunt om de haalbaarheid in kaart te brengen van nieuwe ontwikkelingen, zoals een gelamineerd kasdek en vacuümglas…

Lees meer

Horticulture Data Protocol

Lopend

Doel: Een standaard dataprotocol ontwikkelen voor datacommunicatie tussen LED driver, de LED chips, alle beschikbare sensoren en de klimaatcomputer;…

Lees meer