Energiemonitor glastuinbouw

De CO2-emissie in 2021 nam met 0,35 Mton toe naar 6,5 Mton, zie dit bericht. De stijging vanaf 2019 zette daarmee door, na een periode van sterke daling (2010-2014) en stabilisatie (2015-2018). Achtergrond van de stijging is een koud voorjaar, meer areaal en toename van de elektriciteitslevering. De inzet van duurzame energie steeg naar 14 PJ (11,9%) en het energieverbruik per m2 voor de teelt daalde. Deze factoren compenseerden niet voor de genoemde toenames.

De daling van de CO2-emissiereductie per m2 temperatuur-gecorrigeerd voor de teelt is – na een lichte stijging in 2020 – weer doorgezet en ligt nu 40% onder het niveau van 1990. Dit is een belangrijke indicator voor de energie die voor de teelt nodig is. Hierin tellen externe factoren als buitentemperatuur en elektriciteitsverkoop uit de wkk als gevolg van de ontwikkelingen op de energiemarkt niet mee, maar wel alles waar de telers zelf invloed op hebben.

De energie-efficiëntie-index (energieverbruik in primair brandstof gedeeld door de fysieke productie; 1990=100) is in 2021 met 4 %-punten verbeterd naar 44%. Dit komt door toename van de fysieke productie (+2%) en daling van het primair brandstofverbruik (-3%, door meer duurzame energie, meer warmte van derden, minder inkoop en meer verkoop van elektriciteit).

Andere ontwikkelingen in 2021 zijn een verschuiving in de elektriciteitsbalans en de energiekosten. De inkoop uit het net daalde, de verkoop steeg juist, resulterend in een lager elektraverbruik (6,6 TWh). De netto energiekosten per m2 zijn met 25% gestegen door hogere energieprijzen vanwege aantrekkende economie en de geopolitiek.

De monitor rapporteerde ook de definitieve CO2-emissie 2020. Deze komt uit op 6,2 Mton, exact het sectordoel. 

Bekijk voor uitgebreide resultaten de Energiemonitor glastuinbouw 2021 van Wageningen Economic Research (WECR) en de infographic.

Ontwikkelde kennis en techniek

Aardwarmte
In de glastuinbouw zijn ca. 20 projecten gerealiseerd; nog meer in voorbereiding.

Het Nieuwe Telen

  • Naar verwachting zullen tot de zomer van 2021 circa 1000 telers en teeltmanagers de cursus Het Nieuwe Telen gevolgd hebben om de basis van Het Nieuwe Telen onder de knie te krijgen. Bij elkaar gaat het al over ruim 1950 ha. Besparing op warmte is 1 tot 5 m3/m2. Naar schatting een vijfde tot een kwart van deze bedrijven passen én de basis van HNT toe én investeren in ontvochtigingsapparatuur en dubbele schermen. Zij besparen 5-10 m3/m2.

Bio-energie
Circa 200 ha met biobrandstoffen

Toekomstige innovaties

  • Nieuwe bronnen en technieken voor CO2-voorziening.
  • Kasconcepten, zoals Daglichtkas (klimaatneutraal), 2SaveEnergy kas (folie-glas-dek), Winterlichtkas (hogere lichtdoorlatendheid).
  • Demokassen fossielvrij telen
  • Nieuwe ontvochtigingsopties (benutten latente warmte; kaswarmteterugwinning) en telen met minder CO2 en verdamping.
  • Nieuwe kasdek- en schermmaterialen
  • Autonoom en digitaal telen
  • (Hybride) LED-verlichting
  • Nieuwe energiebronnen zoals aquathermie, warmte uit compostering/laagwaardige biomassa, waterstof