Energiemonitor glastuinbouw

Op energiegebied presteert de glastuinbouwsector goed, ook al stabiliseert de CO2-emissie vanaf 2015 op 5,7 Mton. De CO2-emissiereductie loopt flink voor op het landelijke cijfer (-16% t.o.v. 1990 tegen 1% landelijk). De sector is nog 1,1 Mton verwijderd van het in 2017 aangepaste doel van 4,6 Mton voor 2020 (lees meer). WEcR heeft op verzoek van Kas als Energiebron naar de achterliggende factoren gekeken. De inzet van efficiënte WKK’s voor verkoop van elektriciteit en de daling van het areaal lijken minder sterk te dalen dan eerder verwacht (in 2016 in de prognose CO2-emissie 2020). Op basis daarvan concludeert WEcR dat het doel voor 2020 waarschijnlijk niet wordt gehaald. De glastuinbouw heeft met de overheid het doel geborgd met het CO2-sectorsysteem, waarin de glastuinbouw de overheid betaalt bij overschrijding. De overheid kan dan de CO2-emissie compenseren zodat er geen negatief effect is op de nationale CO2-emissie.

Bekijk voor uitgebreide resultaten de Energiemonitor glastuinbouw 2018 van Wageningen Economic Research (WECR) en de infographic. Deze wordt ieder jaar geactualiseerd.

In 2017 heeft WeCR een analyse uitgevoerd op alle factoren die het energiegebruik bepalen. Sinds 2010 is de energievraag van de glastuinbouw flink afgenomen. Zo’n 30% daarvan komt door energiebesparing. De energievraag nam ook af door afname van elektriciteitsverkoop uit WKK (45%), afname van het areaal (28%) en omschakeling naar duurzame energie (8%).

Ontwikkelde kennis en techniek

Aardwarmte
In de glastuinbouw zijn 17 projecten gerealiseerd; nog meer in voorbereiding.

Het Nieuwe Telen

  • Naar verwachting zullen tot de zomer van 2016 circa 350 telers en teeltmanagers van zo'n 320 bedrijven de cursus Het Nieuwe Telen volgen om de basis van Het Nieuwe Telen onder de knie te krijgen. Ook zijn er nog aanvragen via zo'n 30 teeltadviseurs. Bij elkaar gaat het al over ruim 1650 ha. Besparing op warmte is 1 tot 5 m3/m2
  • Zo’n 30 bedrijven, samen goed voor circa 150 ha glas, passen én de basis van HNT toe én investeren in ontvochtigingsapparatuur en dubbele schermen. Zij besparen 5-10 m3/m2.

Bio-energie
Circa 175 ha met biobrandstoffen

Toekomstige innovaties

  • Nieuwe bronnen en technieken voor CO2-voorziening.
  • Kasconcepten, zoals Daglichtkas (klimaatneutraal), 2SaveEnergy kas (folie-glas-dek), Winterlichtkas (hogere lichtdoorlatendheid).
  • Demokassen fossielvrij telen
  • Nieuwe ontvochtigingsopties (benutten latente warmte) en telen met minder verdamping.
  • (Hybride) LED-verlichting.