Energiemonitor glastuinbouw

Op energiegebied presteert de glastuinbouwsector al jaren goed. De CO2 emissie daalt en ligt op koers om de doelstelling 2020 te realiseren. Het aandeel duurzame energie stijgt ieder jaar. In de periode 2010-2014 is het gemiddelde energieverbruik per m2 flink gedaald. Zie hiervoor de Energiemonitor glastuinbouw 2015 van LEI-Wageningen UR en de infographic. Deze wordt ieder jaar geactualiseerd.

Ontwikkelde kennis en techniek

Aardwarmte
In de glastuinbouw zijn 14 projecten gerealiseerd; nog meer in voorbereiding.

Semi-gesloten kassen
Ruim 200 hectare semi-gesloten kassen met warmtepomp en WKO

Het Nieuwe Telen

  • Naar verwachting zullen tot de zomer van 2016 circa 350 telers en teeltmanagers van zo'n 320 bedrijven de cursus Het Nieuwe Telen volgen om de basis van Het Nieuwe Telen onder de knie te krijgen. Ook zijn er nog aanvragen via zo'n 30 teeltadviseurs. Bij elkaar gaat het al over ruim 1650 ha. Besparing op warmte is 1 tot 5 m3/m2
  • Zo’n 30 bedrijven, samen goed voor circa 150 ha glas, passen én de basis van HNT toe én investeren in ontvochtigingsapparatuur en dubbele schermen. Zij besparen 5-10 m3/m2.

Diffuus glas
Meer dan 100 ha diffuus glas in de tuinbouw.

Bio-energie
Circa 130 ha met biobrandstoffen

Toekomstige innovaties

  • Nieuwe bronnen en technieken voor CO2-voorziening.
  • Kasconcepten, zoals Daglichtkas (klimaatneutraal), VenlowEnergy kas (nog beter isoleren; -60% warmtevraag), 2SaveEnergy kas (folie-glas-dek), Winterlichtkas (hogere lichtdoorlatendheid).
  • Nieuwe ontvochtigingsopties (benutten latente warmte) en telen met minder verdamping
  • (Hybride) LED-verlichting.
  • Telen met lage temperatuurverwarming.

Profielen

De komende tijd verschijnen hier diverse profielen van ondernemers waarin zijn hun innovatieve kas-concept toelichten. Deze ontwikkelingen zijn door Kas als Energiebron geïnitieerd.