Academy

Kennis is de basis voor de verduurzaming en innovatie waar de glastuinbouw voor staat. Kas als Energiebron initieert en financiert niet alleen nieuwe kennis met haar onderzoeksprogramma, maar brengt de kennis ook actief naar ondernemers en teeltmanagers via onze Academy. Lees hier meer over het aanbod aan cursussen Het Nieuwe Telen (HNT), maar ook de cursus Plantweerbaarheid, studiedagen, bijeenkomsten en digitale instrumenten bij het leren.

Handboek

Het boek ‘De basisprincipes van het Nieuwe Telen’ is in opdracht van Kas als Energiebron geschreven door drie onderzoekers die aan de basis van HNT staan. De schrijvers zijn Peter van Weel (Wageningen UR Glastuinbouw), Jan Voogt (Hoogendoorn Growth Management) en Peter Geelen (Plantmonitoring.NL).

Met het handboek krijgen telers een compleet overzicht van de achtergronden van Het Nieuwe Telen en de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan. Download hier het boek.

Weblectures

De diverse aspecten uit Het Nieuwe Telen worden in deze korte weblectures (filmpjes) behandeld. De weblectures zijn bedoeld als ondersteuning bij het volgen van een cursus over HNT of bij het lezen van het handboek. De onderwerpen van deze weblectures zijn: het psychrodiagram, praktische toepassingen van HNT en de plantbalansen.

Psychrodiagram

Voor een beter begrip van het sturen van klimaat en het omgaan met vocht is kennis van het Psychrodiagram zeer behulpzaam. Zowel in het handboek als in de weblectures wordt het gebruik van het psychrodiagram toegelicht. In deze online tool van Let’s grow kunt u waarden opzoeken in het psychrodiagram.

Uitstralingsmonitor

Met de uitstralingsmonitor simuleer je de gevolgen van uitstraling voor het verticale temperatuurprofiel in je gewas en voor de gewasverdamping in verschillende lagen van het gewas. De monitor is gebouwd door Wageningen University & Research en is gefinancierd door Kas als Energiebron en leveranciers uit de club van 100. Ga met de monitor aan de slag!

Bepalen LAI

De grootte van het bladoppervlakte per m2 kasgrond (LAI – Leaf Area Index) komt steeds meer in de belangstelling te staan door Het Nieuwe Telen. In dit artikel kunt u lezen hoe eenvoudig de LAI kunt bepalen in uw eigen gewas.

Extra metingen

Extra metingen aan het klimaat kunnen op verschillende manieren: een meetbox (temperatuur en absoluut vocht) boven het scherm, een meting van het vocht buiten, planttemperatuur meting, een netto stralingsmeter en eventueel een uitstralingsmeter (pyrgeometer). Met deze metingen kun je veel nauwkeuriger bepalen wanneer het scherm open of dicht kan en hoe het staat met de vochtbalans van de kas.

Met draadloze sensoren voor temperatuur- en vochtmetingen kun je heel goed de klimaatgelijkheid van je kas checken. De sets zijn te koop, maar ook te huur als je bijvoorbeeld 1 of 2 maanden je kas wilt laten inventariseren. Veel telers hebben er goede ervaringen mee, bijvoorbeeld Hein Lansbergen en Leen Weerheim.

Met een warmtebeeldcamera kun je verschillen tussen blad, bloem, vrucht en blad in één beeldopname zien. Kas als Energiebron heeft het onderzoek naar het werken met de warmtebeeldcamera ondersteund, bijvoorbeeld in de gerberateelt.

Rekentool

De kern van HNT bestaat uit het toepassen van de vocht- en energiebalans. Op basis van eenvoudige modellen zijn deze voor een aantal situaties uitgewerkt. Je kunt zo gevoel krijgen voor een aantal natuurkundige processen die van belang zijn bij het sturen van het kasklimaat. In de rekentool die in opdracht van Kas als Energiebron is ontwikkeld door LetsGrow.com kun je 'spelen' met vocht, energie en isolatie.