Basiscursus voor telers

Over Het Nieuwe Telen (HNT) is al heel veel kennis en ervaring opgedaan. In de basiscursus leert u hoe u HNT kunt toepassen op uw bedrijf, zonder dat het nodig is te investeren in nieuwe technieken. Een groep van maximaal 12 deelnemers komt gedurende het seizoen 8 keer bij elkaar. Tijdens deze bijeenkomsten maakt u kennis met de theoretische achtergronden van HNT en leert u hoe dit op uw eigen bedrijf in de praktijk kan worden gebracht.

De bijeenkomsten worden geleid door een deskundige op het gebied van HNT. Onderwerpen die onder andere aan de orde komen zijn: vochtbeheersing onder het scherm, omgaan met uitstraling, het actief en gezond houden van het gewas en beter omgaan met CO2 door minder te ventileren.

Samenstelling groepen
Groepen worden zoveel mogelijk regionaal en per teelt samengesteld. Je leert veel van elkaar, juist ook van de ervaringen bij andere gewassen. De bijeenkomsten vinden bij toerbeurt plaats op de bedrijven van de deelnemers.

Resultaat
De nadruk van de cursus ligt op het begrip van de processen die van belang zijn voor de beheersing van het kasklimaat en sturing van de teelt. Met dit begrip blijkt het in veel gevallen mogelijk om meer te isoleren met energieschermen en is minder warmte nodig voor de teelt. Wel is voorzichtigheid geboden bij het toepassen van de veranderingen en daarom is de onderlinge uitwisseling van ervaringen in de cursusgroep van groot belang. In het filmpje hiernaast vertellen telers die eerder de cursus volgden over hun ervaringen.

Kosten
Het programma Kas als Energiebron draagt de helft van de kosten van de basiscursus. De eigen bijdrage van de deelnemers bedraagt €725 (bij twaalf deelnemers). Voor deelnemers van buitenlandse bedrijven geldt er geen subisidie en bedraagt de cursus €1.450.

Aanmelden
Aanmelden voor de cursus kan via het aanmeldformulier.

Vervolgtraining voor telers

De vervolgtraining is bedoeld voor telers die de basiscursus HNT al gevolgd hebben. De training bestaat uit vier bijeenkomsten verspreid over het jaar. De groepen worden zoveel mogelijk samengesteld uit 12 deelnemers met verwante teelten: bijvoorbeeld zwaar belichte sierteelt, groenteteelt en extensieve gewassen. Centraal in de bijeenkomsten staan de vragen die de deelnemers hebben over de toepassing van de basisprincipes van HNT in de praktijk. Daarnaast wordt de werking van de basisprincipes nogmaals kort toegelicht.

Kosten
De eigen bijdrage van de deelnemers bedraagt €375 (bij twaalf deelnemers). 

Aanmelden
Aanmelden voor de training kan via het aanmeldformulier.

Cursus voor niet-telers

Zo'n 250 teeltadviseurs en leveranciers zijn bijgeschoold in de achtergronden en ervaringen van HNT. Regelmatig worden nieuwe series van 3 bijeenkomsten, speciaal voor (teelt)specialisten/adviseurs, leveranciers en andere geïnteresseerden in HNT georganiseerd. Vooral voor mensen die sparren met telers over de teeltstrategie of het kasklimaat is de cursus interessant. Ook technisch specialisten, verkoopadviseurs van leveranciers van klimaatinstallaties en kassenbouwers zijn welkom. Kosten voor deze cursus bedragen €250 voor businessleden van LTO Glaskracht Nederland en €325 voor niet-leden.

Aanmelden
Aanmelden voor de cursus kan via het aanmeldformulier.

Handboek

Het boek ‘De basisprincipes van het Nieuwe Telen’ is in opdracht van Kas als Energiebron geschreven door drie onderzoekers die aan de basis van HNT staan. De schrijvers zijn Peter van Weel (Wageningen UR Glastuinbouw), Jan Voogt (Hoogendoorn Growth Management) en Peter Geelen (Plantmonitoring.NL).

Met het handboek krijgen telers een compleet overzicht van de achtergronden van Het Nieuwe Telen en de ervaringen die de afgelopen jaren zijn opgedaan. Vraag hier het boek aan.

Weblectures

De diverse aspecten uit Het Nieuwe Telen worden in deze korte weblectures (filmpjes) behandeld. De weblectures zijn bedoeld als ondersteuning bij het volgen van een cursus over HNT of bij het lezen van het handboek. De onderwerpen van deze weblectures zijn: het psychrodiagram, praktische toepassingen van HNT en de plantbalansen.

Psychrodiagram

Voor een beter begrip van het sturen van klimaat en het omgaan met vocht is kennis van het Psychrodiagram zeer behulpzaam. Zowel in het handboek als in de weblectures wordt het gebruik van het psychrodiagram toegelicht. In deze online tool van Let’s grow kunt u waarden opzoeken in het psychrodiagram.

Uitstralingsmonitor

Met de uitstralingsmonitor simuleer je de gevolgen van uitstraling voor het verticale temperatuurprofiel in je gewas en voor de gewasverdamping in verschillende lagen van het gewas. De monitor is gebouwd door Wageningen University & Research en is gefinancierd door Kas als Energiebron en leveranciers uit de club van 100. Ga met de monitor aan de slag!

Bepalen LAI

De grootte van het bladoppervlakte per m2 kasgrond (LAI – Leaf Area Index) komt steeds meer in de belangstelling te staan door Het Nieuwe Telen. In dit artikel kunt u lezen hoe eenvoudig de LAI kunt bepalen in uw eigen gewas.

Extra metingen

Extra metingen aan het klimaat kunnen op verschillende manieren: een meetbox (temperatuur en absoluut vocht) boven het scherm, een meting van het vocht buiten, planttemperatuur meting, een netto stralingsmeter en eventueel een uitstralingsmeter (pyrgeometer). Met deze metingen kun je veel nauwkeuriger bepalen wanneer het scherm open of dicht kan en hoe het staat met de vochtbalans van de kas.

Met draadloze sensoren voor temperatuur- en vochtmetingen kun je heel goed de klimaatgelijkheid van je kas checken. De sets zijn te koop, maar ook te huur als je bijvoorbeeld 1 of 2 maanden je kas wilt laten inventariseren. Veel telers hebben er goede ervaringen mee, bijvoorbeeld Hein Lansbergen en Leen Weerheim.

Met een warmtebeeldcamera kun je verschillen tussen blad, bloem, vrucht en blad in één beeldopname zien. Kas als Energiebron heeft het onderzoek naar het werken met de warmtebeeldcamera ondersteund, bijvoorbeeld in de gerberateelt.

Rekentool

De kern van HNT bestaat uit het toepassen van de vocht- en energiebalans. Op basis van eenvoudige modellen zijn deze voor een aantal situaties uitgewerkt. Je kunt zo gevoel krijgen voor een aantal natuurkundige processen die van belang zijn bij het sturen van het kasklimaat. In de rekentool die in opdracht van Kas als Energiebron is ontwikkeld door LetsGrow.com kun je 'spelen' met vocht, energie en isolatie.