Aardwarmte

nieuws aardwarmte

Maatwerk verwerking geothermie testwater werkt

Bij de realisatie van een geothermieproject komt eenmalig een hoeveelheid reservoirwater vrij bij het schoonspoelen en testen van de putten. Dit water wordt ‘testwater’ genoemd. Vanwege de samenstelling van het testwater is de opslag en...

Lees meer
Meer nieuws aardwarmte

onderzoeken en projecten aardwarmte

Aanleg van aardwarmteputten in fijnzandige formaties

Afgerond

Putten die produceren uit ongeconsolideerde fijnzandige reservoirs tussen 300 en 1250 m-mv kunnen deeltjes (slib en fijn zand) vanuit het reservoir mobiliseren zodat deze mee geproduceerd worden. Voor een goede put werking is het belangrijk...

Lees meer

Grondwatermonitoring geothermiesystemen

Afgerond

Momenteel wordt er geen grondwatermonitoring uitgevoerd bij geothermieputten in Nederland. Om het risico op putlekkages te verkleinen, zijn beschermende maatregelen beschikbaar zoals keuze voor betere kwaliteit of dikker staal, gebruik...

Lees meer

Restgas in bovengrondse installaties aardwarmte

Lopend

Bij diverse projecten hebben zich integriteitsproblemen voorgedaan in de bovengrondse installaties en dan met name in de warmtewisselaars (corrosie). De oorzaak hiervan is op dit moment nog niet achterhaald. Een van de mogelijke bijdragen...

Lees meer

Geothermie in zoutcavernes

Afgerond

Er zijn honderden zout cavernes in Nederland als gevolg van de zout-industrie. Dit zijn holle ruimtes in de ondergrond gevuld met pekel. Hergebruik van deze cavernes voor nieuwe toepassingen wordt overwogen. De mogelijkheid tot het winnen...

Lees meer
Meer onderzoeken en projecten aardwarmte