Aardwarmte

nieuws aardwarmte

Meer nieuws aardwarmte

onderzoeken en projecten aardwarmte

Exploratie aardwarmte met 'slim hole' boren

Lopend

In gebieden waar in het verleden niet geboord is voor de olie- en gas industrie, is de geologische kennis van de ondergrond beperkt. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheid van het boren van “slim hole” exploratie putten om zodoende...

Lees meer

Regionale veldontwikkeling aardwarmte

Lopend

Een essentieel probleem bij het ontwikkelen van diepe geothermie projecten in Nederland is dat geothermische veldstudies vaak beperkt zijn tot het vergunningsgebied. Dit resulteert in projecten die verre van optimaal functioneren en beperkt...

Lees meer

Laboratoriumtest Radial jetting

Lopend

Radial Jetting is een wereldwijd ruim 1900 keer toegepaste techniek om debieten van diepe olie- en gasinstallaties te verhogen. Deze techniek zou volgens TNO tot een belangrijke vergroting van het debiet in aardwarmte-installaties kunnen...

Lees meer
Meer onderzoeken en projecten aardwarmte