Aardwarmte

nieuws aardwarmte

Project Kennismedewerker Geothermie afgerond

Het project Kennismedewerker Geothermie is een grote stimulans geweest voor DAGO (Dutch Association Geothermal Operators) en de geothermiesector. DAGO is in juni 2014 als vereniging tegelijkertijd opgericht met de start van het project...

Lees meer
Meer nieuws aardwarmte

onderzoeken en projecten aardwarmte

Onderzoek (milieu)impact inhibatoren aardwarmte

Lopend

In de geothermiepraktijk in Nederland worden inhibitoren gedoseerd in kleine dosis (ppm-niveau) om de capaciteit van de bron te vergroten en corrosie, scaling en biofouling tegen te gaan. Witteveen + Bos bekijkt welke stoffen momenteel...

Lees meer

Onderzoek verwijdering testwater geothermie

Lopend

Bij de ontwikkeling van geothermieputten komt testwater naar boven. In de aanlegfase is het veelal niet mogelijk dit water direct weer te herinjecteren. De verwerking kan op meerdere manieren plaatsvinden en is afhankelijk van afspraken met...

Lees meer

Exploratie aardwarmte met 'slim hole' boren

Afgerond

In gebieden waar in het verleden niet geboord is voor de olie- en gas industrie, is de geologische kennis van de ondergrond beperkt. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheid van het boren van “slim hole” exploratie putten om zodoende...

Lees meer
Meer onderzoeken en projecten aardwarmte