Aardwarmte

nieuws aardwarmte

Bijeenkomst Kennisagenda Aardwarmte op 8 maart

Hoe kunnen we beter gebruik maken van putgegevens? Wat kunnen we verwachten van systemen met één boorgat? Wanneer zijn ‘dunnere’ en daardoor goedkopere putten zinvol? Deze vragen en meer komen aan de orde tijdens de bijeenkomst van de...

Lees meer
Meer nieuws aardwarmte

onderzoeken en projecten aardwarmte

Onderzoek (milieu)impact inhibatoren aardwarmte

Lopend

In de geothermiepraktijk in Nederland worden inhibitoren gedoseerd in kleine dosis (ppm-niveau) om de capaciteit van de bron te vergroten en corrosie, scaling en biofouling tegen te gaan. Witteveen + Bos bekijkt welke stoffen momenteel...

Lees meer

Onderzoek verwijdering testwater geothermie

Lopend

Bij de ontwikkeling van geothermieputten komt testwater naar boven. In de aanlegfase is het veelal niet mogelijk dit water direct weer te herinjecteren. De verwerking kan op meerdere manieren plaatsvinden en is afhankelijk van afspraken met...

Lees meer

Exploratie aardwarmte met 'slim hole' boren

Afgerond

In gebieden waar in het verleden niet geboord is voor de olie- en gas industrie, is de geologische kennis van de ondergrond beperkt. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheid van het boren van “slim hole” exploratie putten om zodoende...

Lees meer
Meer onderzoeken en projecten aardwarmte