Kennisuitwisseling voor aankomende operators

Kas als energiebron faciliteert de kennisuitwisseling door Dutch Association Geothermal Operators (DAGO) voor aankomende operators. Binnen DAGO wordt kennis over aardwarmte opgebouwd en gedeeld. Dat doen de operators voor elkaar en ook voor aankomende operators. Meer over DAGO.

Handboek voor operators

Het handboek voor operators over het proces van voorbereiding tot bron sluiten geeft richtlijnen voor een Veiligheids- en Gezondheidszorgsysteem (VG-zorgsysteem) voor geothermische operators, checklists en praktische bijlagen (zoals over corrosie en scaling, LSA en risicoanalyse). Een VG-zorgsysteem voor geothermische installaties moet bijdragen aan de kwaliteit van het project én dat veiligheid en gezondheid van werknemers, omgeving en milieu gewaarborgd zijn. Daarnaast beschrijft het handboek de geothermische sector en de organisatie daarvan in Nederland.

Met de richtlijnen kan beter worden voldaan aan de wensen en eisen van de (Rijks)overheid en banken, verzekeraars, andere financiers en toezichthouders. Het handboek wordt regelmatig geactualiseerd. Om de werkwijze binnen de sector verder te standaardiseren, te verbeteren en projecten te versnellen, zijn Industriestandaarden, voorbeeldcontracten en standaardprocedures opgesteld.

De drie delen van het handboek zijn:

  1. Het proces van voorbereiding tot bron sluiten
  2. Richtlijnen voor een Veiligheids- en Gezondheidszorgsysteem
  3. Alle bij deel 1 en deel 2 behorende checklists, handleidingen, richtlijnen