Hoe werkt aardwarmte?

DAGO (is nu: Geothermie Nederland) heeft met ondersteuning van Kas als Energiebron een veiligheids- en gezondheidssysteem, gebaseerd op iso-normen ontwikkeld. Als opvolger van het destijds door Kas als Energiebron samen met glastuinbouwondernemers en adviseurs ontwikkelde stappenplan en handboek geothermie. Het nieuwe systeem is in 2018 geïmplementeerd door de bestaande projecten. Nieuwe projecten benutten het systeem direct, en het systeem wordt verder ontwikkeld door Geothermie Nederland, zie hier. Op de website Hoe werkt aardwarmte is actuele informatie te vinden, inclusief wetgeving en toezicht. Op de website van Geothermie Nederland vindt u een overzichtelijke lijst van vragen en antwoorden (Q&A) over geothermie. Binnen Gleothermie Nederland wordt kennis over aardwarmte opgebouwd en gedeeld. Dat doen de operators voor elkaar en ook voor aankomende operators.

Exploitatiesubsidie & Garantieregeling

De investeringen in aardwarmte zijn groot en kent risico's. Glastuinbouwondernemers kunnen gebruik maken van de SDE+-regeling en van de garantieregeling voor aardwarmte van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK). De garantieregeling dekt het geologisch risico en is ontwikkeld door de ministeries van LNV en EZK. De SDE++ is een exploitatiesubsidie bedoeld om de onrendabele top te financieren met een maximale looptijd van 15 jaar. Ook de Garantstelling Landbouw kan vworden ingezet in de financiering van een aardwarmtecollectief. Informeer ook bij de gemeente, provincie, bank en energiebedrijf wat de mogelijkheden zijn.