Bio-energie

nieuws bio-energie

SDE+ 2017 regeling voor houtstook minder gunstig

Ondanks dat het totale budget voor de SDE+-regeling is verhoogd naar € 12 miljard, pakt deze in 2017 minder gunstig uit voor houtstookinstallaties. Dat bleek op de bijeenkomst van de studiegroep Bio-energie op 1 december bij Van Veen...

Lees meer
Meer nieuws bio-energie

onderzoeken en projecten bio-energie

Kwaliteitsborging CO2 uit biogas

Lopend

Als de verduurzaming doorzet, dan heeft de glastuinbouw een tekort aan betaalbare en zuivere CO2. Daarom is het zoeken naar andere CO2 bronnen van groot belang. Één van de potentiele bronnen is CO2 uit biogas. Bij de opwaardering van biogas...

Lees meer

Ondersteuning WKK en Bio-energie 2016

Afgerond

In dit project organiseert Kas als Energiebron via Energy Matters ondersteuning aan de onderwerpen bio-energie en efficiënt fossiel. Actielijn efficiënt fossielHet belang van WKK voor de glastuinbouw is en blijft groot. Omdat het de...

Lees meer

Energiemonitor glastuinbouw 2014-2017

Lopend

Doel van dit project is de monitoring van energie in de glastuinbouw door middel van energie efficiency, CO2 emissie, duurzame energie en achterliggende ontwikkelingen en verklaringen. Meerjarig project voor de boekjaren 2014 t/m 2017.

Lees meer

Ondersteuning WKK en Bio-energie 2015

Afgerond

In dit project organiseert Kas als Energiebron via Energy Matters ondersteuning aan de onderwerpen bio-energie en efficiënt fossiel. Het is een voortzetting van de huidige aanpak.   Actielijn efficiënt fossielHet belang van WKK voor de...

Lees meer
Meer onderzoeken en projecten bio-energie