Bio-energie

nieuws bio-energie

Ontwikkelingen Nederlandse houtsnippermarkt

Een belangrijk deel van de houtsnippers die in Nederland vrijkomt uit bos, landschap en stedelijk groen wordt geëxporteerd naar landen als Duitsland en Denemarken. Door wegvallende subsidies in Duitsland en een toenemende vraag in Nederland...

Lees meer

Nieuwe factsheets WKK beschikbaar

De warmte-kracht-koppeling (WKK) blijft in de komende jaren een belangrijk productiemiddel in de glastuinbouw om op milieutechnisch verantwoorde wijze warmte, elektriciteit en CO2 te leveren. In samenwerking met Energy Matters is er een...

Lees meer
Meer nieuws bio-energie

onderzoeken en projecten bio-energie

Ondersteuning WKK en bio-energie 2017

Lopend

In dit project organiseren we via Energy Matters ondersteuning aan de onderwerpen bio-energie en efficiënt fossiel. Het is een voortzetting van de huidige aanpak. Er zijn een aantal activiteiten afgerond (update van het houtstook...

Lees meer

Kwaliteitsborging CO2 uit biogas

Lopend

Als de verduurzaming doorzet, dan heeft de glastuinbouw een tekort aan betaalbare en zuivere CO2. Daarom is het zoeken naar andere CO2 bronnen van groot belang. Één van de potentiele bronnen is CO2 uit biogas. Bij de opwaardering van biogas...

Lees meer

Ondersteuning WKK en Bio-energie 2016

Afgerond

In dit project organiseert Kas als Energiebron via Energy Matters ondersteuning aan de onderwerpen bio-energie en efficiënt fossiel. Actielijn efficiënt fossielHet belang van WKK voor de glastuinbouw is en blijft groot. Omdat het de...

Lees meer

Energiemonitor glastuinbouw 2014-2017

Lopend

Doel van dit project is de monitoring van energie in de glastuinbouw door middel van energie efficiency, CO2 emissie, duurzame energie en achterliggende ontwikkelingen en verklaringen. Meerjarig project voor de boekjaren 2014 t/m 2017.

Lees meer
Meer onderzoeken en projecten bio-energie