Ondersteuning KaE 2022 WKK / Bio-energie

Beschrijving

Doel:
Ondersteuning bij WKK en Bio-energie t.b.v. investeringsbeslissingen van ondernemers en t.b.v. beleidsontwikkeling. Door:

  • Inzicht in en kennis van de marktpositie van de WKK; Vaststellen nieuw geplaatst WKK-vermogen t.b.v. de energiemonitor WEcR
  • Energiebelasting in kaart brengen van een aantal relevante EU-landen; nodig voor energiebelasting beleidsbeïnvloeding (en inzicht concurrentiepositie).

Kennis met betrekking tot bio-energie delen in gebruikersnetwerk; beleidsondersteuning met betrekking tot regelgeving en SDE++ en dit jaar vooral het afbouwplan bio-energie van het kabinet beoordelen.

Projectbeschrijving:
Herkomst: Voortzetting langjarige aanpak, ontstaan vanuit kennisbehoefte voor wkk en bio-energie t.b.v. beleid en implementatie.

Voor WKK (42 dagen; is 13 meer dan vorig jaar):

  • Quickscan energiebelasting Nederland versus enkele EU-landen (nieuw; 6 dagen)
  • Bij de leveranciers/onderhoudspartijen inventariseren nieuw bijgeplaatst vermogen; mede t.b.v. de jaarlijkse energiemonitor (6 dagen net als vorig jaar)
  • Barometer WKK 2x per jaar updaten op basis van deskundigen en grote hoeveelheid informatiebronnen (18 dagen net als vorig jaar)
  • Ondersteuning t.b.v. convenant 2030 (positie wkk in energiesysteem; meedenken vernieuwd sectorsysteem; ad-hoc vragen (12 dagen; 7 extra t.o.v. vorig jaar)

Voor Bio-energie (26 dagen; is 4 minder dan vorig jaar):

  • Bijeenkomsten/excursie studiegroep bio-energie (innovaties, CO2 gebruik, beschikbaarheid, subsidiemogelijkheden); (7 dagen; 3 minder dan vorig jaar)
  • Kennis en ervaringen delen via vakbladen en website KaE over projecten, beleidsontwikkelingen o.a. stikstofcrisis, beeldvorming rond biomassa, emissienormen (6 dagen, 2 minder dan vorig jaar)

Advies aan KaE, maar ook rechtstreeks aan EZK/PBL met betrekking tot SDE+, argumentatie voor verbetering van de subsidie inbrengen; kennisdeling rond SDE, deskundigeninput op het te verwachten afbouwplan bio-energie (hout) van het kabinet. (10 dagen, 1 meer dan vorig jaar)

Projectnummer E22001
Startdatum 01-01-22
Einddatum 30-04-23
Afgerond Nee
Budget €71.400
Uitvoerder Blue Terra

Onderzoek en projecten bio-energie