nieuws

Meer rendement uit CO2 in potplanten

In de potplantenteelt is nog veel onbekendheid over het doseren van CO2. Er is in veel gewassen weinig kennis over de momenten waarop de CO2 dosering optimaal rendeert. Wat al wel bekend is uit onderzoek wordt toegelicht door Govert...

Lees meer

Derde call Kennisagenda Aardwarmte open

De derde call voor de Kennisagenda Aardwarmte is 30 april verstuurd aan verschillende partijen binnen de geothermiesector: onderzoeksinstellingen, adviesbedrijven, contractors en management- en engineering bedrijven.

Lees meer
Meer nieuws

onderzoek en projecten

Energiebesparing door bladpluk bij komkommer

Lopend

Een mogelijkheid voor verdergaande verlaging van het energiegebruik in de onbelicht glasgroenteteelt bij toepassing van Het Nieuwe Telen is het efficiënter benutten van de assimilaten en het terugdringen van onnodige verdamping door het...

Lees meer

Gewasverdamping bij de kop

Lopend

Verlaging van het energieverbruik van kassen leidt tot een hogere luchtvochtigheid. Om de potentiele besparing op warmteverbruik te kunnen realiseren moet die hogere luchtvochtigheid ook worden geaccepteerd, en niet worden afgelucht. Eén...

Lees meer

Daglichtbenutting omhoog bij alstroemeria

Lopend

Het gebruik van de infrarood-werende diffuus coating leidt ertoe dat in de zomer minder gelucht hoeft te worden en dus minder verlies aan CO2 uit de kas. Een besparing van 20% CO2 lijkt de onderzoekers realistisch. Alstroemeria benut het...

Lees meer
Meer onderzoek en projecten