nieuws

Meer nieuws

onderzoek en projecten

Ondersteuning KaE 2021 (bio-energie/WKK)

Lopend

Doel: Inzicht krijgen in de marktpositie van de WKK, feitelijke informatie over nieuw geplaatst WKK vermogen, informatie met betrekking tot de rol van de WKK in energiesysteem ten behoeve van het energieconvenant. Kennis en informatie met...

Lees meer

Paprika energiezuinig met LED

Lopend

Doel: Het demonstreren van een paprikateelt onder 100% LED belichting die toekomstbestendig is en aansluit bij de transitie richting een fossielvrije glastuinbouw. Ook wordt de warmte- en CO2 vraag verder beperkt. Dit project levert voor...

Lees meer

Lelie duurzaam geteeld onder LED

Lopend

Doel: Het doel is een energiezuinig totaalconcept te ontwikkelen aan de hand van inzichten uit eerder onderzoek dit en te demonstreren. Met de kennis kunnen telers aan de slag met energiezuinige maatregelen zoals lichtspectrum, sturing van...

Lees meer

LED in komkommer, kan het met minder

Lopend

Doel: Beproeven van een energiezuinig, effectief teeltconcept in combinatie met (LED) belichting waardoor  een significante afname van het elektriciteitsgebruik (en warmte) in een met LED belichte komkommerteelt mogelijk is. Telers kunnen...

Lees meer
Meer onderzoek en projecten