nieuws

Vergelijk tomatenteelten met Ventilation Jet Systeem

In 2017 heeft Wageningen University & Research in opdracht van Kas als Energiebron het gebruik van Ventilation Jets op twee bedrijven met belichten tomatenteelt gemonitord. De belichte tomatenbedrijven Greenco en Gardener’s Pride telen een...

Lees meer

Meld u aan voor het EnergiekEvent 2018

De ambities van het regeerakkoord zijn hoog voor CO2 emissiereductie zijn hoog en daarom heeft het kabinet ook extra geld vrijgemaakt voor de glastuinbouw. Maar welke opties zijn er allemaal en wat is het meest interessant? Tijdens het...

Lees meer
Meer nieuws

onderzoek en projecten

Chrysant in balans

Lopend

Om te besparen op belichting wordt idealiter precies zoveel belicht dat (1) het licht zo efficiënt mogelijk in assimilaten wordt omgezet en (2) de assimilaten ten volle benut worden voor groei. Met andere woorden: ‘source’ (aanbod...

Lees meer

KasKiesWijzer

Lopend

Om de zonne-energie optimaal te kunnen benutten is de afgelopen jaren veel onderzoek uitgevoerd. Zo is in het lopende project “Winterlicht” in de eerste fase een uitgebreide analyse gemaakt van factoren met betrekking tot kasontwerp,...

Lees meer

Tuinbouw in Nederland fossielvrij

Lopend

Er zijn flinke stappen gezet v.w.b. (mogelijkheden voor) energiebesparing en zijn er flink wat opties om het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken. De glastuinbouw is daarmee nog niet klimaatneutraal, terwijl dit wel de ambitie is. ...

Lees meer
Meer onderzoek en projecten