nieuws

De Perfecte Chrysant en het vervolg met LED

Teelt 8 (plantweek 33) van De Perfecte Chrysant werd door de BCO als redelijk goed beoordeeld, al bleef het takgewicht wel 5 - 8% achter bij de twee referentiebedrijven. Deze achterstand ligt niet in de lijn van de vorige teelten. Met de...

Lees meer

Benieuwd naar de luchtkwaliteit op uw bedrijf?

Het doseren van CO2 is al jaren ingeburgerd in de glastuinbouw. Het is een cruciale bron voor de fotosynthese en dus voor de groei van planten. De CO2 die wordt gedoseerd is veelal afkomstig van rookgassen van een ketel of WKK....

Lees meer
Meer nieuws

onderzoek en projecten

Aanleg van aardwarmteputten in fijnzandige formaties

Lopend

Putten die produceren uit ongeconsolideerde fijnzandige reservoirs tussen 300 en 1250 m-mv kunnen deeltjes (slib en fijn zand) vanuit het reservoir mobiliseren zodat deze mee geproduceerd worden. Voor een goede put werking is het belangrijk...

Lees meer

Grondwatermonitoring geothermiesystemen

Lopend

Momenteel wordt er geen grondwatermonitoring uitgevoerd bij geothermieputten in Nederland. Om het risico op putlekkages te verkleinen, zijn beschermende maatregelen beschikbaar zoals keuze voor betere kwaliteit of dikker staal, gebruik...

Lees meer

Licht in de Winterlichtkas

Lopend

De winterlichtkas is een nieuw kasconcept (combinatie van kasoriëntatie, glasmaat, diffuus glas, scherm-constructie en doeken en een hoog reflecterende coating op alle constructiedelen) dat 10% meer zonlicht in de kas oplevert. De...

Lees meer
Meer onderzoek en projecten