nieuws

Ontwikkelingen Nederlandse houtsnippermarkt

Een belangrijk deel van de houtsnippers die in Nederland vrijkomt uit bos, landschap en stedelijk groen wordt geëxporteerd naar landen als Duitsland en Denemarken. Door wegvallende subsidies in Duitsland en een toenemende vraag in Nederland...

Lees meer

Nieuwe factsheets WKK beschikbaar

De warmte-kracht-koppeling (WKK) blijft in de komende jaren een belangrijk productiemiddel in de glastuinbouw om op milieutechnisch verantwoorde wijze warmte, elektriciteit en CO2 te leveren. In samenwerking met Energy Matters is er een...

Lees meer

Moeizame paprikaproef gaat eindfase in

De paprikateelt in het Delphy Improvement Centre gaat de laatste fase in: het zesde zetsel zit eraan en de kop is eruit. Het tweede jaar met Het Nieuwe telen paprika is Jeroen Zwinkels, als teeltadviseur betrokken bij de proef, niet...

Lees meer
Meer nieuws

onderzoek en projecten

Exploratie aardwarmte met 'slim hole' boren

Lopend

In gebieden waar in het verleden niet geboord is voor de olie- en gas industrie, is de geologische kennis van de ondergrond beperkt. Het onderzoek richt zich op de mogelijkheid van het boren van “slim hole” exploratie putten om zodoende...

Lees meer

Schermen voor een optimaal duurzame aardbeienteelt

Lopend

De aardbeiteelt onder glas is snel gegroeid in Nederland en nu een van de grootste teelten binnen de voedingstuinbouw. Ondanks dat de teelt niet jaarrond wordt uitgevoerd en dat er geteeld wordt bij relatief lage temperaturen is het...

Lees meer

Regionale veldontwikkeling aardwarmte

Lopend

Een essentieel probleem bij het ontwikkelen van diepe geothermie projecten in Nederland is dat geothermische veldstudies vaak beperkt zijn tot het vergunningsgebied. Dit resulteert in projecten die verre van optimaal functioneren en beperkt...

Lees meer
Meer onderzoek en projecten