nieuws

Praktijkproef verrood licht in tomaat van start

In het belichtingsseizoen 2015/2016 heeft Wageningen UR Glastuinbouw tomaten geteeld onder LED lampen met daarbij extra verrood licht toegevoegd. Dat leverde een hogere productie op en was voldoende reden om een praktijkproef te starten....

Lees meer
Meer nieuws

onderzoek en projecten

Betere lichtbenutting met groen licht

Lopend

Over het algemeen wordt er in de tuinbouw belicht met SON-T of met LED lampen, beide met een groot aandeel rood licht. Door andere lichtkleuren, zoals verrood of groen licht gericht te gebruiken, is de morfologie van het gewas,...

Lees meer

Perfecte chrysant

Lopend

Energie is voor de chrysantenteelt de laatste jaren als kostenpost toegenomen. Dit door een dalende sparkspread doordat de behoefte aan een hogere winterkwaliteit meer elektriciteit voor belichting vergt. De chrysantentelers hebben...

Lees meer

Smart materials for greenhouses

Lopend

Het kasdek inclusief schermen heeft grote invloed op de hoeveelheid licht die de kas binnenkomt, het spectrum en de lichtverdeling over gewas. Dit heeft grote invloed op de productie, de kwaliteit en zelfs op inhoudsstoffen van de plant....

Lees meer
Meer onderzoek en projecten