nieuws

Meer nieuws

onderzoek en projecten

Verdamping van fundamenteel tot toegepast

Lopend

Doel: Het reduceren van de energie-input, met behoud van groei en gewas/productkwaliteit door sturing en nauwkeurige controle van de verdamping bij toepassing van systemen zoals actieve ventilatie, hoog-isolerende schermsystemen voor zowel…

Lees meer

Eenvoudige inpasbare energiezuinige ontvochtiging

Lopend

De programmaraad gaat akkoord onder voorwaarde dat ook andere bedrijven van deze techniek gebruik kunnen maken en dat wordt gekeken naar de inpasbaarheid in bestaande kassen. Doel: Ontwikkeling en beproeving van een betaalbare en…

Lees meer

Energiemonitor Glastuinbouw 2022-2024

Lopend

Doel: Het doel van dit project is het jaarlijks in kaart brengen van de energiebalans van de glastuinbouw en de ontwikkeling van de energie-indicatoren: CO2-emissie, aandeel duurzame energie, energie-efficiëntie en achterliggende…

Lees meer
Meer onderzoek en projecten