Stappenplan

De meest toegepaste vorm van bio-energie in de glastuinbouw is het verstoken van resthout. Voor tuinders die hiermee aan de slag willen is een stappenplan beschikbaar. Hierin staat meer informatie over onder andere houtcontract, emissienormen, vergunningen, techniek, financiering en subsidies en de brandstof. Zie hier een voorbeeld houtcontract en meer aandachtspunten.

Rekentool

Ook is een rekentool voor houtketels ontwikkeld waarmee kosten en baten op een rij worden gezet.

Warmte uit rookgassen

In veel gevallen gaan de rookgassen van een houtketel met een temperatuur van 180°C de schoorsteen uit. Met een rookgascondensor of economiser (warmte-wisselaars) kan uit de rookgassen nog veel restwarmte worden teruggewonnen. Voor een economiser kan dit tot 15% en voor een rookgascondensor 20 tot 30% extra warmte opleveren. Energy Matters stelde een factsheet op met tips en aandachtspunten. 

Duurzaamheidsaspecten van houtige biomassa

De populariteit van hout(snipper) ketels in de glastuinbouw neemt toe. Tegelijkertijd ontstaan steeds meer vragen over de duurzaamheidsaspecten van houtstook. De brochure 'Duurzaamheidsaspecten van houtige biomassa in de glastuinbouw' geeft inzicht in die duurzaamheidsaspecten, waaronder emissies, duurzaam bosbeheer, stookgedrag en cascadering van biomassa.