Houtstook rekentool

Hoe werkt de tool?

Dit model (zie onderaan deze pagina) geeft een globaal beeld van de businesscase voor houtstookinstallaties in de glastuinbouw. Om een gedetailleerd beeld te krijgen van de businesscase is het belangrijk om de bedrijfsspecifieke situatie door te rekenen en op basis van daadwerkelijk offertes.

Het model is in opdracht van Kas als Energiebron ontwikkeld door Energy Matters.

Belangrijkste aannames

  • Inzet installatie op basis van warmteprofiel teler.
  • Uitschakelen installatie bij overschrijden SDE+ budget, of bij warmtevraag kleiner dan 50% van het vermogen van de installatie.
  • SDE methodiek met vast basisbedrag, correctiebedrag en maximaal aantal vollasturen. Cijfers zijn op basis van SDE 2017.
  • Investering op basis van kentallen inclusief schalingsfactor.
  • Onderhoud 3-4% van hardware kosten.
  • Rentes, inflatie, etc zijn niet meegenomen.
  • Effect warmtebuffer zijn niet meegenomen.

Aan de rekentool kunnen geen rechten worden ontleend m.b.t. subsidies. Het verkrijgen van subsidie is een apart traject van beoordeling, openstellingen en beschikbare budgetten.