Aardwarmte in de glastuinbouw

Aardwarmte is ondergrondse warmte in diepere aardlagen. Aardwarmte, oftewel geothermie, is een belangrijk alternatief voor het gebruik van aardgas in de glastuinbouw; streefdoel is 0,3 Mton CO2-reductie door aardwarmte in 2020. Dat komt neer op bijna 5% van het energiegebruik.

Aardwarmtetoepassing in Nederland staat nog aan het begin van de ontwikkeling met 15 gerealiseerde projecten (waarvan 14 in de glastuinbouw). Kas als Energiebron streeft ernaar het aantal gerealiseerde projecten per jaar minstens te verdubbelen naar zo'n 4 per jaar. Om dit te bereiken is een versnellingsplan opgesteld.

Er is veel animo in de sector. Om het potentieel te kunnen benutten werkt Kas als Energiebron aan verbeteringen op het gebied van de financiering, professionalisering van de aardwarmteketen en kennisontwikkeling.

Praktijkvoorbeelden

Een groot deel van de glastuinbouw is gevestigd in gebieden waar volgens onderzoek aardwarmte kan worden gewonnen. De huidige werkende aardwarmtebronnen en projecten in ontwikkeling zijn te vinden op de websites van DAGO en Platform Geothermie.

Aardwarmte is in Nederland een relatief nieuwe techniek, dus alle projecten zijn uniek. Het project Trias Westland gaat nog een stap verder door 4 km diep te gaan boren.

Stappenplan voorbereiding

Kas als Energiebron heeft samen met glastuinbouwondernemers en adviseurs een stappenplan opgesteld voor ondernemers die zich willen verdiepen in aardwarmte. In het stappenplan geven (ervarings)deskundigen inzicht in de fasen van een aardwarmteproject, de kosten, mogelijke valkuilen, tips en een voorbeeld exploitatie van een bron.

Op de website van Platform Geothermie vindt u een overzichtelijke lijst van vragen en antwoorden (Q&A) over geothermie.

QuickScan Aardwarmte op uw locatie

In Nederland zijn 15 aardwarmteprojecten gerealiseerd, maar wat zijn de mogelijkheden uw locatie? Alle beschikbare informatie is verzameld en verwerkt in een online QuickScan. Met deze scan ziet u wat de potentie van de ondergrond van uw gebied is en of er qua wetgeving belemmeringen zijn. Let op: De uitkomst van de scan geeft de potentie weer van een gebied en is dus niet doorslaggevend; geologisch onderzoek is altijd nodig.

Handboek Geothermie

Het handboek Geothermie is een verdieping op het stappenplan. Deel 1 van het handboek beschrijft de geothermische sector en de organisatie daarvan. Tevens geeft het handboek inzicht in het proces van voorbereiding tot bronsluiting en richtlijnen voor een Veiligheids- en Gezondheidszorgsysteem. Dit helpt u als ondernemer om vanaf de start van uw ideeën professioneel te werk te gaan. Bekijk hier ook de andere delen van het handboek.

Exploitatiesubsidie & Garantieregeling

De investeringen in aardwarmte zijn groot en kent  risico's . Glastuinbouwondernemers kunnen gebruik maken van de SDE+-regeling en van de garantieregeling voor aardwarmte van het ministerie van Economische Zaken. De garantieregeling dekt het geologisch risico. De businesscase met SDE+ is positief. Met ingang van 2015 kan ook de Garantstelling Landbouw worden ingezet in de financiering van een aardwarmtecollectief. Informeer ook bij de gemeente, provincie, bank en energiebedrijf wat de mogelijkheden zijn.