Kennisagenda

Kas als Energiebron en het ministerie van Economische Zaken financieren onderzoek naar de ontwikkeling van aardwarmte. Kennisontwikkeling is één van de topprioriteiten voor de versnelling van aardwarmtetoepassing in Nederland. In een vraaggestuurde Kennisagenda staat op welke terreinen volgens de doelgroep (de operators en aankomende operators) kennisvergroting en verspreiding nodig is.

De Kennisagenda was vanaf 2015 operationeel en is in 2021 afgerond. Per jaar zijn twee onderzoekscalls uitgezet, er zijn 29 onderzoeken afgerond. Bekijk hier de onderzoeken met de resultaten of hier een totaaloverzicht van de projecten. Kas als Energiebron blijft direct betrokken, zowel in de aansturing van de kennis- en innovatieve roadmap (KIRA) als in de coördinatiegroep ervan. De coördinatie ligt nu bij Energiebeheer Nederland (EBN), met financiering door het ministerie van Economische Zaken.

Industriestandaarden

De toepassing van geothermie in Nederland is innovatief en bevindt zich in de beginfase van de ontwikkeling en standaardisatie. De hele keten, van toeleverende industrie en operators tot wetgever en toezichthouder, is in ontwikkeling. Er valt veel te leren en ervaring en kennis op te doen. De eerste koplopers voerden een geothermieproject maar één keer uit. Inmiddels zijn er operators die meerdere projecten uitvoeren en exploiteren. Dit neemt naar de toekomst toe. Kennisuitwisseling en standaardisering van eisen, werkwijzen en technieken zijn en blijven van groot belang om het gebruik van geothermie te bevorderen, de kwaliteit en betrouwbaarheid te verhogen en processen waaronder het toezicht te versnellen.

Kas als Energiebron en het ministerie van EZK ondersteunen Geothermie Nederland bij het verder toepasbaar maken van industriestandaarden en deze op maat aanbieden aan geothermie-operators en anderen, zodat zij deze kunnen borgen in de dagelijkse processen en verinnerlijken in de organisaties.

Geothermie Nederland

Nederlandse geothermiebedrijven zijn verenigd in Geothermie Nederland (GNL). Geothermie Nederland en haar leden zetten zich in om geothermieprojecten te ontwikkelen en te exploiteren en leveren hiermee een tastbare bijdrage aan de warmtetransitie en verduurzaming van Nederland. De vereniging zet zich in voor het investeringsklimaat voor geothermie: lobby voor passende wet- en regelgeving, een structurele verbetering van de business-case, een goede inpassing in warmtenetten en een vraaggestuurde kennis- en innovatieagenda.

Vraagstukken waar operators en andere partijen tegenaan lopen worden binnen GNL gezamenlijk opgepakt.

Neem voor meer informatie contact op met Geothermie Nederland, e-mail info@geothermie.nl, tel +31 88 0307 063