Kennisagenda

Kas als Energiebron en het ministerie van Economische Zaken financieren onderzoek naar de ontwikkeling van aardwarmte. Kennisontwikkeling is één van de topprioriteiten voor de versnelling van aardwarmtetoepassing in Nederland. In een vraaggestuurde Kennisagenda staat op welke terreinen volgens de doelgroep (de operators en aankomende operators) kennisvergroting en verspreiding nodig is. De Kennisagenda is leidend bij het initiëren en uitvoeren van onderzoeken.

De kennisagenda is vanaf 2015 operationeel. Per jaar worden twee onderzoekscalls uitgezet. Kas als Energiebron blijft direct betrokken, zowel in de aansturing van de kennisagenda als in de coördinatiegroep ervan.

Neem voor meer informatie contact op met Frank Schoof, Onderzoekscoördinator kennisagenda Aardwarmte voor EZ, LTO Glaskracht Nederland en het programma Kas als Energiebron, e-mail frank.schoof@fpp-management.nl, mobiel 06 132 307 36.

Industriestandaarden

De toepassing van geothermie in Nederland is innovatief en bevindt zich in de beginfase van de ontwikkeling en standaardisatie. De hele keten, van toeleverende industrie en operators tot wetgever en toezichthouder is in ontwikkeling; er valt veel te leren en ervaring en kennis op te doen. Bovendien voeren veel (aankomende) operators een geothermieproject maar één keer uit en dus voor het eerst. Kennisuitwisseling en standaardisering van eisen, werkwijzen en technieken zijn daarmee van groot belang om het gebruik van geothermie te bevorderen, de kwaliteit en betrouwbaarheid te verhogen en processen te versnellen.

Kas als Energiebron werkt samen met DAGO aan het opstellen van de eerste industriestandaarden. Dit moet bijdragen aan kwalitatief goede en betrouwbare geothermiebronnen. Het zijn zowel standaarden voor (eisen aan) apparatuur/materialen en installatie als Recommended Practices voor de bouw-, beheers- en onderhouds-organisatie van de opdrachtgever en opdrachtnemers. De uitwerking hiervan wordt in het Handboek Geothermie opgenomen; dit handboek wordt voortdurend geactualiseerd. De industriestandaarden en RP’s zijn de praktische detaillering in werkbladen en standaardprocedures voor operators.

DAGO - Dutch Association Geothermal Operators

Nederlandse geothermie operators zijn verenigd in Dutch Association Geothermal Operators (DAGO). DAGO krijgt ondersteuning vanuit Kas als Energiebron voor de kennismedewerker. Martin van der Hout is daarvoor aangetrokken om kennis verder te ontwikkelen en op te bouwen voor technische vraagstukken, zoals pompoptimalisatie of corrosiemonitoring en overleg te voeren met SodM. Ook worden een aantal standaard werkinstructies gemaakt. Van der Hout en DAGO werken tevens aan de opleiding voor en kennisuitwisseling met aankomende operators.

Vraagstukken waar operators tegenaan lopen kunnen binnen DAGO centraal worden opgepakt. DAGO levert namens de aanstormende operators en operators input voor de vraaggestuurde nationale kennisagenda aardwarmte.

Neem voor meer informatie contact op met Martin van der Hout, kennismedewerker DAGO, e-mail info@spam-protectdago.nu, telefoon 088 - 030 70 63.