Ik wil meer weten over licht

5-stappenplan

Belichting is voor 80% verantwoordelijk voor het stroomverbruik in kassen en het gebruik ervan stijgt. Dit blijkt uit de studie Groei elektriciteitsconsumptie glastuinbouw en de Energiemonitor Glastuinbouw 2015. Daarom zet het programma Kas als Energiebron volop in op reductie van de behoefte aan elektriciteit voor belichting. De ambitie is om in 2020 teeltconcepten te hebben waarmee 50% op elektriciteit voor belichting bespaard kan worden. Daarvoor is een stappenplan opgesteld:

  1. Maak gebruik van zo veel mogelijk natuurlijk licht in de kas
  2. Haal zo veel mogelijk licht uit een kWh elektriciteit
  3. Zorg voor een zo optimaal mogelijk lichtonderschepping door de plant
  4. Haal zo veel mogelijk assimilaten uit het onderschepte licht
  5. Zorg dat zo veel mogelijk assimilaten naar te oogsten bloemen of vruchten gaan.

Subsidies

Op diffuus glas is subsidie mogelijk via de EHG-regeling vanuit RVO.