Ik wil meer weten over licht

5-stappenplan

Belichting is voor ongeveer 80% verantwoordelijk voor het stroomverbruik in kassen en het gebruik ervan stijgt. De groei van de elektriciteitsconsumptie komt hoofdzakelijk door intensivering in de belichting. Er werd meer areaal belicht en de intensiteit nam toe. Zie ook de studie Energiemonitor Glastuinbouw.

Daarom zet het programma Kas als Energiebron volop in op reductie van de behoefte aan elektriciteit voor belichting. Daarvoor is een stappenplan opgesteld:

  1. Maak gebruik van zo veel mogelijk natuurlijk licht in de kas
  2. Haal zo veel mogelijk licht uit een kWh elektriciteit
  3. Zorg voor een zo optimaal mogelijk lichtonderschepping door de plant
  4. Haal zo veel mogelijk assimilaten uit het onderschepte licht
  5. Zorg dat zo veel mogelijk assimilaten naar te oogsten bloemen of vruchten gaan.

Subsidies

Het voornemen is dat LED-belichting opgenomen gaat worden in de EG-regeling vanuit  RVO.