Natuurlijk licht en diffuus glas

De eerste stap in het 5-stappenplan is zo veel mogelijk natuurlijk licht in de kas te benutten. Dit is immers gratis en daardoor komt ook meer warmte in de kas. Denk daarbij aan andere kasdekmaterialen encoatings, een andere kasdekconstructie, beter condensatiegedrag van het kasdekmateriaal, het toepassen van lichtintegratie en minder schermen. In het project Winterlichtkas  wordt een nieuw type kas gedemonstreerd waarbij toegewerkt wordt naar 10% meer natuurlijk licht in de kas in de winter.

Een belangrijke toepassing is diffuus glas en diffuus scherm, waarbij met name bij potplanten veel meer natuurlijk licht kan worden toegelaten.  Zie bijvoorbeeld het project 'Grip op licht', Daglichtkas bij Ter Laak Orchids. In het project Diffuus kasdek maak het eens helder worden de effecten van diffuus licht in de praktijk gemonitord.

Gelijkspanning

Door het toepassen van gelijkspanning in plaats van wisselspanning kan in de voorschakelapparatuur van lampen bespaard worden op elektriciteit. Lees meer over dit project. Daarnaast kan ook veel koper worden bespaard in de bekabeling en kan elk individuele lamp uit, aan of gedimd worden. Dit zal worden gedemonstreerd in dit project, waarbij er verschillende teeltstrategieën worden onderzocht in dit project.

LED

De tweede stap in het 5-stappenplan is via de lampen zoveel mogelijk licht uit een kWh elektriciteit te halen. De huidige lampen die gebruikt worden zijn SON-T of hogedruknatriumlampen. LED-belichting is een belangrijke ontwikkeling om te besparen op elektriciteit. Inmiddels zijn de LED’s een stuk zuiniger dan SON-T lampen bij eenzelfde hoeveelheid groeilicht. In dit document zijn de belemmering benoemd voor LED-belichting en welke onderzoekslijnen er zijn.  Voor veel gewassen loopt of heeft recent onderzoek gelopen die te vinden zijn  op deze site.

  • Effect van lichtkleuren op het gewas. Oftewel wat is het optimale spectrum.
  • Wat is de optimale lichtverdeling
  • Wat is de optimale inzet van belichting
  • Hoe te telen met LED door o.a. het gemis aan warmtestraling
  • Wat zijn de gevolgen voor plantgezondheid t.a.v. plantweerbaarheid en de plagen, bestrijders en bestuivers

Praktijkvoorbeelden

LED-belichting

De toepassing van LED-belichting in de praktijk neemt toe. Voorbeelden hiervan zijn te vinden op de sites van leveranciers, zoals :