Grip op licht potplanten

Beschrijving

Het toelaten van meer natuurlijk licht heeft veel potentie voor energiebesparing. In dit project ligt de focus op meer natuurlijk licht toelaten bij de potplantenteelt. Als licht diffuus gemaakt wordt kan meer worden toegelaten. De potentie van diffuus schermdoek, diffuus kasdek en de daglichtkas in kasproeven staan in dit onderzoek centraal. Om te voorkomen dat meer licht tot lichtschade leidt, wordt plantmonitoring ontwikkeld.

Resultaten

Voor dit onderzoek zijn met twee anthuriumrassen en twee bromeliasoorten proeven uitgevoerd. In het zomerhalfjaar trad bij alle gewassen een spectaculaire groeiverbetering op door meer diffuus licht toe te laten; nooit trad bladschade op. Zo waren de anthuriums in 16 weken vermarktbaar, terwijl dat in de praktijk 22 weken duurde, waarbij de planten ook nog eens 25% zwaarder waren dan in praktijk.

Door toepassen van lichtintegratie en verlaging van het temperatuursetpoint werd 25% energie bespaard. Phalaenopsis kon lichtniveaus van 10 mol m-2 d-1 goed aan, mits dit in het begin van de teelt geleidelijk wordt opgebouwd. Tijdens de opkweek (april/september) werd de groei gestimuleerd onder diffuus glas. Om energie te besparen werd in het winterhalfjaar in de diffuus licht behandelingen het temperatuursetpoint met 1 graad verlaagd en werd lichtintegratie toegepast. Dit leidde tot enige energiebesparing, maar aan het eind van de teelt was hierdoor ook de teeltvoorsprong van diffuus glas teniet gedaan. Om risico op schade door teveel licht te kunnen voorkomen zijn methoden voor plantmonitoring verbeterd.

Projectnummer 14572
Startdatum 01-12-11
Einddatum 31-12-12
Afgerond Ja
Budget €336.073
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Meer onderzoeken en projecten