Uitwerking en demonstratie Winterlichtkas

Beschrijving

Uit het project “Verbetering lichtinval winterlicht” blijkt dat het mogelijk is om in de winter in totaal meer dan 10% extra natuurlijk licht in de kas op het gewas te krijgen. Omdat de resultaten van deze deskstudie gedeeltelijk gebaseerd zijn op aannames is het goed voor het opschalen naar kasniveau een tussenstap te maken. In het project "schaalmodellen winterlichtkas" worden de uitersten in de berekeningen van de deskstudie in de winter onder natuurlijke condities getest.

Het project "Uitwerking en demonstratie winterlichtkas" is een vervolg op de genoemde voorstudies. Op basis van die resultaten wordt samen met een consortium de technische details van het kasconcept uitgewerkt. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de volgende innovaties / opties:

 • Nieuwe kasdekvorm (zaagtand) zorgt voor 2% meer natuurlijk licht in winter.
 • Nieuwe constructiedelen (nagenoeg spiegelend) zorgen voor 4% meer licht in de winter.
 • Optimaal ingepaste hoog isolerende scherm installaties.
 • Kasoriëntatie met nokrichting Oost-West.
 • Diffuus kasdek met hoge haze zorgt.
 • Glas wordt voorzien van een AR coating
 • Het diffuse glas heeft gunstige condensatie eigenschappen waardoor 6-7% meer natuurlijk licht in de kas komt in de wintermaanden.
 • Een combinatie van de hierboven genoemde afzonderlijke effecten leidt volgend berekening tot een verhoging van de lichtopbrengst van een nieuwe “Winterlichtkas” met 13-14%.
 • Toepassing van een energiezuinig teeltconcept volgens Het Nieuwe Telen.

Het kasconcept wordt in de herfst 2015 in het IDC Energie in Bleiswijk als demokas van 500 m2 gebouwd. Het voorstel is om vanaf december 2015 t/m mei 2017 komkommers telen en de licht, energie- en gewasperformance te meten. Hiermee kan vastgesteld worden:

 1. Wat in werkelijkheid de invloed van het gerealiseerde “Winterlichtkasconcept” op de lichtdoorlatendheid is,
 2. Wat de invloed van het gerealiseerde “Winterlichtkasconcept” op de lichtbenuttingsefficiëntie van het gewas is,
 3. Wat het totale jaarrond energieverbruik tijdens de demo is,
 4. Wat de totale gewasperformance; ontwikkeling, groei, kwaliteit en kilo-opbrengst tijdens de demo, speciaal in de winter, maar ook tijdens de zomermaanden is,
 5. Wat de kosten en baten voor de teler zijn,
 6. Hoe de technische constructies/installaties tijdens de demo werken.
Projectnummer 20012
Startdatum 01-01-15
Einddatum 01-07-17
Afgerond Nee
Budget €750.000
Uitvoerder Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw en overige uitvoerders

Meer onderzoeken en projecten