Besparing door gelijkspanning

Beschrijving

Door het toepassen van gelijkspanning in de kas (met name voor belichting) kan 3 tot 5% op energie bespaard worden met 15% minder investering in installaties. Dit ten opzichte van de huidige situatie voor wisselspanning toegepast wordt. Doel van dit project is bovenstaande in kleine stappen aan te tonen en toe te werken naar een demonstratie in de praktijk.

Resultaten

In dit project zijn twee succesvolle prototypes ontwikkeld voor SON-T assimilatiebelichting. Deze 600W en 1000W prototypes zijn uniek, omdat ze gevoed worden met gelijkspanning (DC) in plaats van wisselspanning (AC). Het toepassen van gelijkspanning maakt het mogelijk om andere componenten te gebruiken in het armatuur zelf.

Deze componenten verbruiken:

  • minder energie dan hun AC-alternatieven;
  • en hebben een langere levensduur en dus hebben DC-armaturen een langere afschrijvingsperiode.

Gelijkspanning zorgt ook voor een andere installatiewijze die kostenbesparend is. Besparingen voor telers kunnen uiteindelijk oplopen van € 11.000 per hectare per jaar tot bijna € 20.000 per hectare per jaar, afhankelijk van de belichtingsintensiteit. Hoe groter de intensiteit, hoe groter de besparing.

Projectnummer 14242
Startdatum 01-12-10
Einddatum 31-12-11
Afgerond Ja
Budget €75.000
Uitvoerder Overige Uitvoerders
Document

Meer onderzoeken en projecten