WKK in de glastuinbouw

Sinds 2006 is de glastuinbouw netto leverancier van elektriciteit. Vanaf 2009 produceert de sector circa 10% van de Nederlandse elektriciteitsconsumptie. Dit blijkt uit de jaarlijkse Energiemonitor Glastuinbouw van LEI-Wageningen UR. De glastuinbouw draagt zo landelijk gezien aanzienlijk bij aan de vermindering van de CO2-uitstoot dankzij de efficiëntere elektriciteitsproductie in vergelijking met elektriciteitscentrales. Bij WKK wordt 96% van de warmte benut, zo bleek al in 2008 in het LEI rapport Efficiency WKK. Het huidige WKK-park in de glastuinbouw voorziet ruim 7.000 ha kassen van warmte en elektriciteit.

Barometer WKK

De WKK-Barometer geeft twee keer per jaar een indicatie van de marktpositie en de daarmee samenhangende rentabiliteit van bestaande en nieuwe WKK. Eén keer per jaar komt bij de barometer een uitgebreid rapport (laatste versie: april 2021). Rond de zomer verschijnt alleen een korte publicatie met de ontwikkeling halverwege het jaar, de laatste versie daarvan is van november 2021.

De barometer is ontwikkeld door Blue Terra als onderdeel van Kas als Energiebron in opdracht van Glastuinbouw Nederland en het ministerie van LNV.

Optimalisatie van de WKK

WKK blijft in de komende jaren een belangrijk productiemiddel om op milieutechnische verantwoorde wijze warmte, elektriciteit en CO2 te leveren. Er zijn nog veel mogelijkheden om een bestaande installatie rendabeler in te zetten. Dit kan bijvoorbeeld door combinatie met warmtepompen, ORC’s of lage-temperatuur afgiftenetten.