Budget Regeling Energie-efficiëntie Glastuinbouw verhoogd

Tijdens de openstelling van de Regeling Energie-efficiëntie Glastuinbouw (EG-regeling) in 2023 hebben veel bedrijven een subsidie aangevraagd om energiebesparende maatregelen te nemen. Om alle positief beoordeelde subsidieaanvragen te kunnen beschikken heeft de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit besloten om het budget van 58 naar 70 miljoen te verhogen.

Deze verhoging is op 19 december 2023 gepubliceerd in de Staatscourant (https://www.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2023-35057.html).

Meer subsidie nieuws