Alternatieve bronnen

De huidige externe bronnen voor de glastuinbouw worden aangeleverd via OCAP of vloeibare CO2 via vrachtwagens. De CO2 komt daarbij met name uit de chemische industrie. In een studie van TNO zijn de belangrijkste opties voor andere CO2 bronnen op een rij gezet. Een optie waar aan wordt gewerkt is het ROAD project, waarbij het plan is om bij de nieuwe kolencentrale E.ON CO2 af te vangen en op te slaan in een gasveld. Als het gasveld vol is, kan dit als seizoensbuffer voor de glastuinbouw worden gebruikt. Andere bronnen waar aan wordt gewerkt, zijn CO2 uit biogas, CO2 uit de rookgassen van afvalverbrandingsinstallaties en houtstookinstallaties en CO2 uit buitenlucht. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn, naast de CO2-kwaliteit, de afvangsttechniek en het transport van de CO2. Er is een actieplan om de alternatieve bronnen 'versneld' beschikbaar te krijgen.

Green Deal CO2

De sector sloot samen met de rijksoverheid een Green Deal om te werken aan de CO2-voorziening van Noord–Holland. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de CO2-afvangst van Afval Energie Bedrijf Amsterdam en de mogelijkheden voor levering aan de glastuinbouw via OCAP.

CO2 Smart Grid

Op de Nationale Klimaattop in oktober 2016 heeft een groep van ruim 25 bedrijven, maatschappelijke organisaties, overheden en onderzoeksinstellingen een overeenkomst getekend om gezamenlijk projecten te onderzoeken om toe te werken naar een CO2 Smart Grid. De bedoeling is CO2 bij verschillende bedrijven af te vangen en vervolgens via een centrale infrastructuur te hergebruiken in verschillende processen en sectoren. Als eerste stap wordt gekeken naar uitbreiding van OCAP met een extra CO2 bron inclusief een seizoensbuffer voor levering aan de glastuinbouw. Meer informatie: www.CO2SmartGrid.nl.