CO2 afvangst bij houtstook; praktijktest

Beschrijving

Vink Sion (Beetgum) is een tuinder die een houtgestookte elektrische centrale bedrijf met een niet werkende CO2 recovery installatie. Op dit moment wordt vloeibare CO2 gebruikt Vink-Sion wil samen met CATO Engineering deze installatie aanpassen en in bedrijf nemen. Om dit te doen zijn een aantal aanpassingen aan de installatie nodig.

De reden van de niet werkende installatie is een niet juist ontwerp. In dit project wordt de huidige installatie aangepast en testen moeten voldoende informatie verschaffen om tot een goed onderbouwd technisch ontwerp te komen en definitieve onderbouwing van de business case. In een tweede fase moet de capaciteit worden verhoogd. Daar zijn grote investeringen voor nodig die alleen te rechtvaardigen zijn bij succesvol afronden van een test periode.

De eerste berekeningen laten zien dat deze technologie zeer interessant is door de lage operationele kosten. Op dit moment zijn de kosten voor een ton vloeibare CO2 ongeveer e. 80,--. De kosten van de amine wasser zouden op ongeveer e. 30,--/ton zijn. Deze waarden zijn ook mogelijk voor andere hout gestookte installatie.

Verwachte resultaten:

  • Praktijk ervaring met amine wasser voor deze toepassing
  • Inzicht in (proces)technische werking
  • Inzicht in de operationele kosten voor produceren van CO2 met een amine wasser. Verwachting is dat de kosten per ton CO2 significant lager zijn dan huidige bestaande alternatieven.
  • Inzicht in de zuiverheid van geproduceerde CO2 uit de stripper.

Resultaten

Het afvangen en doseren van CO2 uit houtstookinstallaties lijkt technisch en economisch haalbaar. De al bestaande installatie voor CO2 afvangst bij Vink Sion is in dit project aangepast. Daarnaast is inzicht verkregen in de technische werking om toekomstige installatie optimaal te kunnen ontwerpen. Hierbij wordt met behulp van amines de CO2 uit de rookgassen van de hout WKK afgevangen. Door de amines te verwarmen komt de CO2 in zuivere vorm vrij voor dosering in kassen. De werking ten aanzien van o.a. degradatie van amines, het warmteverbruik en hoeveelheid geproduceerde CO2, is in lijn met de uitgangspunten. Doordat de uitgangspunten bevestigd zijn blijkt de eerder aangenomen operationele kostprijs van circa € 20-25/ton voor CO2 te kloppen. Hier bovenop komen nog wel de kapitaalskosten, maar CATO Engineering verwacht dat deze techniek op een economische wijze CO2 kan produceren voor lokaal gebruik.

CO2 kwaliteit
In het onderzoek is ook de kwaliteit van de CO2 onderzocht en blijkt dat die zeer zuiver is (>99,9 %) en inmiddels wordt gedoseerd in de kassen van Vink Sion. Geplande vervolgstap is het meten van het effect op planten van de geproduceerde CO2 onder geconditioneerde omstandigheden bij bijvoorbeeld Wageningen UR Glastuinbouw. Ook de effecten op langere termijn van verontreinigingen in de rookgassen op de levensduur van de amines moet nog worden bepaald. Net als de werkelijke onderhoudskosten over een langere periode en de betrouwbaarheid van de installatie.

Bekijk hier een filmpje waarin de geproduceerde CO2 wordt opgevangen in een zak.

Projectnummer 15124
Startdatum 01-01-15
Einddatum 31-10-15
Afgerond Ja
Budget €41.140
Uitvoerder Overige Uitvoerders
Document

Meer onderzoeken en projecten