CO2-voorziening voor de glastuinbouw

Beschrijving

Door de verdere toepassing van o.a. aardwarmte, restwarmte en energiebesparing heeft de glastuinbouw een tekort aan CO2 doordat er minder aardgas verstookt wordt. De glastuinbouw is daarom op zoek naar extra CO2. In deze studie zijn de belangrijkste opties op een rij gezet en worden aanbevelingen gedaan om het ‘tekort’ op te vullen.

Een belangrijke optie is daarbij de koppeling met het project ROAD (Rotterdam Opslag en Afvang Demonstratieproject) waarbij CO2 uit een energiecentrale wordt afgevangen en opgeslagen. OCAP zou daarmee de levering kunnen verdubbelen en de leveringszekerheid kunnen verhogen door het gebruik van een ondergrondse buffer voor CO2.

Vanuit het TNO MKB programma is €60.000 aan dit project bijgedragen.

Resultaten

CO2 uit ROAD is op dit moment de aantrekkelijkste optie om op korte termijn de CO2-levering naar de Nederlandse glastuinbouwsector te verhogen. Hiermee kan de glastuinbouw de verdere verduurzaming door gebruik van onder andere aardwarmte en restwarmte via de warmterotonde, doorzetten. Naast ROAD zijn CO2 uit afvalverbrandingscentrales en uit biogas belangrijke routes om het tekort op te vullen.

Projectnummer 15051-03
Startdatum 01-12-14
Einddatum 16-04-15
Afgerond Ja
Budget €20.000
Uitvoerder TNO
Document

Meer onderzoeken en projecten