CO2-efficiëntie van de plant

De CO2-behoefte van de kas kan worden verlaagd door de dosering af te stemmen op de behoefte van het gewas, de lichtintensiteit en de temperatuur. Zo bleek uit een tomatenproef dat het mogelijk is om te telen met de helft van de CO2 met een gering effect op de productie. De CO2-benutting per gewas verschilt veel van elkaar. Dit blijkt onder meer uit het project ‘Meer rendement uit belichting en CO2’ en het vervolgproject hiervan. Hier en in dit project is de CO2 efficiëntie van veel gewassen onderzocht. De huidmondjes spelen hierin de belangrijkste rol blijkt ook uit dit project. De verdeling in de kas van CO2 is in het algemeen homogeen.

CO2 & Het Nieuwe Telen

Door in de zomer de ramen meer gesloten te houden kan door het aanhouden van hogere temperaturen meer CO2 in de kas blijven. Dan hoeft immers minder snel gelucht te worden om de overtollige warmte af te voeren. Dit is de strategie die ook aangehouden wordt in Het Nieuwe Telen.