Gelimiteerd CO2-verbruik bij Het Nieuwe Telen tomaat

Beschrijving

Het doel van dit project is om in tomaat het huidig CO2-verbruik in de praktijk te halveren, met een nagenoeg gelijke productie. Dit wordt gedaan met de inzichten vanuit Het Nieuwe Telen; o.a. buitenlucht aanzuigen, verneveling, temperatuurintegratie, toelaten hogere luchtvochtigheid. Voor de proef worden twee afdelingen in het Improvement Center ingericht. Eén met het CO2-zuinig teeltconcept en een referentiekas.

Resultaten

Met een beperkte dosering van CO2 blijkt de teelt van tomaat heel goed mogelijk. Een verschil van 50% in dosering (46.2 om 23.2 kg/(m2.jaar) resulteerde in een gering verschil in productie van 1 kg/m2 (65.7 om 64.7). De besparing in CO2 komt vooral door minder ventilatie verlies bij geopende luchtramen. De blad opbouw bij beide doseerstrategiën verschilde. De fotosynthese capaciteit verschilde niet voor de twee CO2 doseerstrategieën. Om CO2 gebruik te verminderen moet niet meer worden gedoseerd als voor opname door het gewas en een klein ventilatie verlies nodig is.
Een andere uitkomst van dit onderzoek is dat Komeett in uitgroeiduur duidelijk anders op temperatuur reageert dan Cappricia. Een lage etmaal temperatuur leidt bij Komeett tot een sterke toename van de uitgroeiduur.

Projectnummer 14232
Startdatum 01-10-10
Einddatum 31-12-11
Afgerond Ja
Budget €-
Uitvoerder Wageningen University & Research, Business Unit Glastuinbouw
Document

Meer onderzoeken en projecten