Zuiniger met CO2

Beschrijving

Is met slechts een fractie van de huidige CO2-dosering eenzelfde of zelfs een betere productie te behalen? Dit moet in dit project worden bereikt door de plantrespons centraal te stellen door CO2 alleen in te zetten wanneer het effectief gebruikt wordt en voor het voorkomen van luie bladeren. Dit wordt onderzocht bij tomaat, paprika en phalaenopsis.

Resultaten

De effecten van langdurige blootstelling aan hoge CO2-concentraties op de benutting van CO2 voor de fotosynthese werden onderzocht bij tomaat en paprika. Bij tomaat was er geen effect van de CO2-benutting bij langdurige blootstelling aan 1000 ppm CO2. Tomaat was bij 600 ppm CO2 al grotendeels verzadigd en bij 700 ppm volledig. Meer dan 600 a 700 ppm CO2 is bij tomaat dus niet zinvol op basis van deze metingen.

Paprika was bij 700 a 800 ppm CO2 al grotendeels verzadigd. Meer dan 700 a 800 ppm CO2 is bij paprika dus niet zinvol op basis van deze metingen. Langdurige paprikateelt bij 1000 ppm CO2 gaf wel ‘luie bladeren’ t.o.v. 400 ppm. De ‘luiheid’ bleek zes dagen nadat het 1000 ppm regime gewijzigd was reversibel te zijn. Er is dus slechts korte tijd sprake van een lagere productiviteit van een gewas met ‘luie’ bladeren na zakkende CO2-concentratie in de kas. Dus er is geen noodzaak tot aanpassing van de doseerstrategie in de winter en is doseren tot 800 ppm dus genoeg.

Projectnummer 14891
Startdatum 01-03-13
Einddatum 01-07-15
Afgerond Ja
Budget €298.700
Uitvoerder Overige Uitvoerders
Document

Meer onderzoeken en projecten