Weblectures Het Nieuwe Telen

De diverse aspecten uit Het Nieuwe Telen worden in onderstaande korte weblectures (filmpjes) behandeld. De weblectures zijn bedoeld als ondersteuning bij het volgen van een cursus over HNT of bij het lezen van het handboek. De onderwerpen van deze weblectures zijn: het psychrodiagram, praktische toepassingen van HNT en de plantbalansen. De komende tijd volgen nog meer weblectures.

Het Psychrodiagram

Deel 1: Absoluut vochtgehalte

Wat is het Psychrodiagram en wat betekenen de begrippen absoluut vochtgehalte (AV), relatieve vochtigheid (RV) en het vochtdeficit? Door te kijken naar het AV in de kas en het verschil in AV met buiten krijg je een beter inzicht in de vochtbalans van de kas en de vochtafvoer.

Deel 2: Condensatie en dauwpunt

Hoe kun je het dauwpunt vinden met behulp van het psychrodiagram en met welke maatregelen kun je het beste werken om condensatie in het gewas of op de bloem en vrucht te voorkomen?

Deel 3: Enthalpie

Enthalpie is de energie-inhoud van de kaslucht. Wat is het onderscheid tussen voelbare en latente energie en hoe houd je meer CO2 in de kas door te streven naar een hoog RV bij zonnig weer?

Deel 4: Vernevelen

Hoe kun je met verneveling het kasklimaat koelen of de vochtigheid hoog houden. Bij toepassing volgens de basisprincipes van Het Nieuwe Telen worden de groeiomstandigheden voor gewassen zo geoptimaliseerd.

Praktische toepassingen van HNT

Deel 5: Schermen tegen uitstraling

Door uitstraling kan de kop van het gewas minder verdampen, waardoor minder Ca kan worden opgenomen. Bovendien ontstaat gevaar voor condensatie in het gewas. Door meer te schermen kan het effect van uitstraling worden beperkt en groeit het gewas beter.

Deel 6: Schermkieren

Wat zijn de verschillende schermfuncties en wat zijn de gevolgen van het werken met schermkieren? Wat zijn nokschotten en hoe verbeter je de klimaatgelijkheid?

Deel 7: Vochtbeheersing onder gesloten scherm

Met als basis de vocht- en energiebalans van de kas en met behulp van het psychrodiagram wordt in dit weblecture uitgelegd hoe je het beste vocht kunt afvoeren onder een gesloten scherm. Voorwaarde is het gebruik van schermdoeken die wel het vocht doorlaten maar isolerend zijn voor warmte.

Deel 8: Gebruik van luwe- en windzijde van de kas

In veel situaties werkt het ventileren met de windzijde beter dan met de luwezijde. Ventilatie met de windzijde werkt directer en vaak is het klimaat stabieler. Wees wel voorzichtig bij harde wind!

Deel 9: Ontvochtigen met buitenlucht inblaasinstallatie

Als het schermdoek onvoldoende vocht doorlaat is het gebruik van een buitenlucht inblaasinstallatie een mogelijke oplossing. De installatie werkt alleen goed als het verschil in AV binnen en buiten groot genoeg is. U leert in dit weblecture hoe u de gewenste capaciteit kan berekenen.

De plantbalansen

Deel 10: De theorie van de assimilatenbalans

Binnen Het Nieuwe Telen worden drie plantbalansen onderscheiden: de assimilaten-, energie- en vochtbalans. De huidmondjes zijn het regelorgaan voor de drie plantbalansen. De fotosynthese zorgt voor aanmaak van assimilaten uit licht, CO2 en water. De assimilaten of suikers worden verbruikt voor de droge stof productie en ademhaling. In dit weblecture de theorie van de assimilatenbalans.

Deel 11: Drie basisprincipes van HNT o.b.v. assimilatenbalans

Allereerst wordt in de aanmaak benadering van HNT gestreefd naar maximale assimilatenproductie. Voor de klimaatregeling betekent dit maximaal licht en CO2 bij een hoge RV voor een grote  huidmondjes opening. Het tweede principe gaat uit van het streven naar een lage plantbelasting en hogere planttemperatuur. Het derde principe is gericht op een constante temperatuur/licht verhouding in de teelt op een hoger niveau dan gebruikelijk.

Deel 12: Verdamping volgens de energie- en waterbalans van de plant

Voor verdamping van het gewas is energie nodig. Deze energie komt uit straling (fluitketelverdamping) of uit opwarming door de kaslucht (convectie of natte bol verdamping). De fluitketelverdamping wordt niet beïnvloed door de RV, de natte bol verdamping wel. Bij hoge instraling moeten de huidmondjes open blijven door te sturen op vocht.

Deel 13: Werking van de huidmondjes

Bij onvoldoende watertoevoer sluiten de huidmondjes, wordt de natte bol verdamping verlaagd en stijgt de bladtemperatuur. Hierdoor kan mogelijk minder CO2 worden opgenomen. De opening van de huidmondjes kan gemonitord worden via de VPD. Hoe hoort u tijdens dit weblecture.

Deel 14: Invloed van schermen op verdamping

Door uitstraling kan de verdamping in de kop van het gewas worden verlaagd. Door het energiescherm te sluiten kan de uitstraling worden beperkt. Hiermee blijft de verdamping en Ca toevoer naar groeiende cellen op peil, wordt teveel worteldruk en condensatie voorkomen en wordt suikertransport naar jonge cellen bevordert.