Vervolgtraining HNT voor telers

De vervolgtraining van vier of meer bijeenkomsten is bedoeld voor telers die de basiscursus HNT al hebben gevolgd. Centraal in de bijeenkomsten staan de vragen die de deelnemers hebben over de toepassing van de basisprincipes van HNT in de praktijk. Daarnaast wordt de werking van de basisprincipes nogmaals kort toegelicht.

Inhoud training
Aan bod komen het herhalen van de basisprincipes van HNT, de toepassing van de zes balansen in de praktijk door te monitoren en het uitwisselen van de praktijkervaringen. In de training gaan we ervan uit dat je voorzichtige stappen zet en vragen of casussen vanuit je eigen bedrijf inbrengt. Een aansluiting op en werken met Let’s Grow wordt aanbevolen.

Resultaat
Voorzichtige stappen kunnen zetten in de verbetering van je teelt door het toepassen van de basisprincipes van HNT en het werken met balansen.

Samenstelling groepen
De groepen worden zoveel mogelijk samengesteld uit 12 deelnemers met verwante teelten: bijvoorbeeld zwaar belichte sierteelt, groenteteelt of extensieve gewassen.

Docenten
De cursussen worden gegeven door Annemiek Bosma (Plant&Kennis), Jan Voogt (Adviesbureau PlantPhysiLogics) en Peter Geelen (Plantmonitoring.nl, Hans Pronk (Pronk Consultancy).

Locatie
De cursussen vinden plaats in het Hortiversum te Zoetermeer of bij voldoende belangstelling in andere delen van het land, ook bij u in de regio.

Kosten
De eigen bijdrage van de deelnemers bedraagt €375 (bij twaalf deelnemers). Indien wordt gekozen voor maatwerk en dus meerdere bijeenkomsten gelden andere prijzen. Voor deelnemers van buitenlandse bedrijven geldt er geen subsidie.

Stel uw vraag aan
Robert Solleveld
Themaspecialist Energie
06 391 110 70
Cursusgegevens
Cursus:
Vervolgtraining HNT voor telers

Datum:
nog niet bekend
Locatie:
nog niet bekend

'Totaal nieuwe inzichten op gebied van klimaat instellen. Met HNT een heel ander standpunt om vanuit te kijken.'
Cris Oostveen (De Zonnebloem), vermeerdering kuipplanten
'Door het spiegelen van de ervaringen van anderen, kom ik dichter bij mijn doel om met minder gas een hogere productie te halen.'
Jack Coolen (Tuinderij Coolen), komkommer
'Heel veel geleerd van schermen, vocht in de kas houden en afvoeren.'
Bennie Koppejan (Boer Den Hoedt), sla
'Totaal nieuwe inzichten op gebied van klimaat instellen. Met HNT een heel ander standpunt om vanuit te kijken.'
Cris Oostveen (De Zonnebloem), vermeerdering kuipplanten
'Door het spiegelen van de ervaringen van anderen, kom ik dichter bij mijn doel om met minder gas een hogere productie te halen.'
Jack Coolen (Tuinderij Coolen), komkommer
'Heel veel geleerd van schermen, vocht in de kas houden en afvoeren.'
Bennie Koppejan (Boer Den Hoedt), sla
'Totaal nieuwe inzichten op gebied van klimaat instellen. Met HNT een heel ander standpunt om vanuit te kijken.'
Cris Oostveen (De Zonnebloem), vermeerdering kuipplanten
'Door het spiegelen van de ervaringen van anderen, kom ik dichter bij mijn doel om met minder gas een hogere productie te halen.'
Jack Coolen (Tuinderij Coolen), komkommer
'Heel veel geleerd van schermen, vocht in de kas houden en afvoeren.'
Bennie Koppejan (Boer Den Hoedt), sla
'Totaal nieuwe inzichten op gebied van klimaat instellen. Met HNT een heel ander standpunt om vanuit te kijken.'
Cris Oostveen (De Zonnebloem), vermeerdering kuipplanten
'Door het spiegelen van de ervaringen van anderen, kom ik dichter bij mijn doel om met minder gas een hogere productie te halen.'
Jack Coolen (Tuinderij Coolen), komkommer
'Heel veel geleerd van schermen, vocht in de kas houden en afvoeren.'
Bennie Koppejan (Boer Den Hoedt), sla
'Totaal nieuwe inzichten op gebied van klimaat instellen. Met HNT een heel ander standpunt om vanuit te kijken.'
Cris Oostveen (De Zonnebloem), vermeerdering kuipplanten
'Door het spiegelen van de ervaringen van anderen, kom ik dichter bij mijn doel om met minder gas een hogere productie te halen.'
Jack Coolen (Tuinderij Coolen), komkommer
'Heel veel geleerd van schermen, vocht in de kas houden en afvoeren.'
Bennie Koppejan (Boer Den Hoedt), sla

Aanmelden voor de cursus