Luc van den Bosch: 'Gewas groeit weer goed na hoge plantbelasting'

Luc van den Bosch is teeltmanager bij Walero BV in Bleiswijk. Samen met zijn vader en twee ooms teelt hij rode paprika’s van het ras Maranello op 9 ha. Op de andere locatie van Walero worden gele paprika’s van het ras Allrounder geteeld. Luc is lid van de landelijke commissie Paprika van LTO Glaskracht nederland en begeleidt samen met collega’s de paprikaproef 'Pieken zonder Pieken' in de 2Save Energy kas bij Wageningen University & Research in Bleiswijk.

Late zaaidatum
De indruk van Van den Bosch over de eerste drie maanden is positief: "Het vergelijk met thuis gaat niet helemaal op doordat de proef later is gezaaid. Doordat de lichte februarimaand gevolgd werd door donker weer was de plantbelasting in maart aan de hoge kant. Toch groeit het gewas nu weer goed."

Energiebesparing niet ten koste van gewas
"Een ander verschil met thuis is het minimale gebruik van de buisverwarming voor het actief houden van het gewas. Ook ventileren op vocht is niet aan de orde omdat men in de proef de beschikking heeft over ontvochtiging. Aan de planten en de groei is niet te zien dat het energieverbruik heel laag is."

Lage winterpiek
Een belangrijk aandachtspunt in de proef is het beperken van de winterpiek in de warmtevraag, zie ook dit eerdere bericht. Opvallend is dat de lagere temperatuur die tijdens een koude week werd aangehouden geen nadelige gevolgen voor het gewas heeft gehad.

Dunnen is nog niet praktijk conform
Van den Bosch is zelf wel overtuigd geraakt aan het nut van intensief schermen tegen uitstraling. Thuis heeft hij ook twee schermen. Een ander punt uit de basisprincipes van HNT, het sturen van de assimilatenbalans door het beheersen van de puntbelasting, desnoods door het dunnen van vruchten, is nog wat verder van de praktijk af.

Dit project is gefinancierd vanuit het programma Kas als Energiebron, het innovatie- en actieprogramma van LTO Glaskracht Nederland en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Lees meer over dit project via onderstaande link.

Meer nieuws Het Nieuwe Telen