‘Interne zoektocht naar geschikte ‘smart materials’ voor tuinbouwsector’

Welke nieuwe materialen en toepassingen op het gebied van glas, coatings en schermen kunnen telers helpen om de productie te verbeteren en het energieverbruik te reduceren? Dat is de centrale vraag binnen het project ‘Smart materials for greenhouses’, waarin ook Saint-Gobain Cultilene participeert. Het bedrijf, dat met name actief is op het gebied van substraat, wil vooral inzichtelijk krijgen of ‘smart materials’ die worden ontwikkeld door andere Saint-Gobain-dochterbedrijven potentie bieden voor de tuinbouw.

Het Smart Materials-project - dat wordt gecoördineerd door Wageningen University & Research en waarbij diverse bedrijven betrokken zijn - richt zich op de zoektocht naar materialen uit de hightechindustrie, die potentieel hebben voor de glastuinbouw. “Wij als Cultilene zien volop mogelijkheden op dit vlak en willen en kunnen hier ook een bijdrage aan leveren”, zegt Ralf Derksen, Innovations and Solutions Manager bij het bedrijf. “Vanuit de enorme potentie die ons moederbedrijf Saint-Gobain biedt, willen we een brug vormen om - naast substraat - ook andere potentiële innovaties te koppelen aan de tuinbouw.”

Saint-Gobain is volgens Derksen vooral sterk in de ontwikkeling van producten en materialen voor de woning- en utiliteitsbouw. “Om meer inzicht te krijgen in de kansen van deze innovaties voor de tuinbouw participeren wij als Cultilene, maar ook collega’s van andere Saint-Gobain-dochterbedrijven, in het Smart Materials-project. Op die manier willen we onze collega’s inzicht geven in wat er speelt binnen de tuinbouw, zodat zij kunnen inschatten welke van ‘hun’ materialen mogelijk meerwaarde hebben voor de tuinbouw. En zij deze info ook kunnen meenemen in hun R&D-ontwikkeling. In die zin is dit project voor ons vooral ook een interne zoektocht en oriëntatieproject. Cultilene fungeert hierbij in feite als toegangspoort richting de tuinbouw, voor alle Saint-Gobain-bedrijven.”

Kansrijke producten en materialen
Derksen is heel duidelijk: concrete ‘smart materials’ vanuit de woning- en utiliteitsbouw, die kunnen worden toegepast in de tuinbouw, zijn op korte termijn nog niet te verwachten vanuit Saint-Gobain. “We zitten nog in de onderzoeksfase. Desondanks zijn er wel bepaalde producten en materialen die kansrijk zouden kunnen zijn en telers kunnen helpen de productie te verbeteren en energie te besparen. Dan denk ik met name aan bepaalde typen glas en plastic folies, die worden ingezet in de woning- en utiliteitsbouw.”

De Innovations and Solutions Manager noemt concreet glas met een lage emissiecoating, de zogeheten Low E-coating. Deze wordt nu al toegepast in de bebouwde omgeving. “Deze coating zorgt ervoor dat veel minder energie verloren gaat via het glas en zou op die manier een bijdrage kunnen leveren aan de energietransitie waar de tuinbouw voor staat. Feit is echter ook dat de coating nu nog zorgt voor lichtverlies; iets dat in de tuinbouw vanzelfsprekend niet wenselijk is. Maar we gaan kijken of we het glas met deze coating, door verder te innoveren, wellicht geschikt kunnen maken voor de tuinbouw. Wat dit betreft staan we echter nog aan het begin.”

Manipuleren van lichtspectrum
Een ander product dat Saint-Gobain in het vizier heeft als mogelijk kansrijk voor de tuinbouw is een plastic folie, die het lichtspectrum manipuleert. “Deze folie is in staat om groen licht, waar de plant minder aan heeft, om te zetten naar rood licht. Dit is nuttig in de fotosynthese. De levensduur van een dergelijke folie is echter nog niet optimaal, en dat is wel een struikelblok voor inzet in de tuinbouw. Ook dat vergt dus verder onderzoek. Maar er zullen de komende jaren ongetwijfeld innovatieve kasdekmaterialen gaan komen uit de koker van Saint-Gobain. Zeker als het ‘interne balletje’ gaat rollen en ook andere dochterbedrijven actief gaan kijken welke Saint-Gobain-materialen potentie bieden voor de tuinbouwsector.”

Het project ‘Smart Materials for greenhouses’ wordt gefinancierd vanuit de Topsector Tuinbouw en Uitgangsmaterialen en High Tech Systemen en Materialen.

 

Meer nieuws