Glastuinbouw omarmt Het Nieuwe Telen, teeltmethode bestaat vijftien jaar

“Is Het Nieuwe Telen een succes in de glastuinbouw? Als je kijkt naar het aantal mensen dat jaarlijks de cursus Het Nieuwe Telen volgt − dat zijn er bijna tweehonderd − kun je gerust spreken van een succes.” Dat zei Robert Solleveld, themaspecialist Energie van Glastuinbouw Nederland, tijdens het plenaire deel van het EnergiekEvent 2024 op dinsdag 2 juli bij WUR Glastuinbouw in Bleiswijk. Hij stond stil bij het vijftienjarig bestaan van Het Nieuwe Telen, de teeltmethode die in 2009 vanuit het innovatieprogramma Kas als Energiebron werd geïntroduceerd.

In de afgelopen vijftien jaar heeft Het Nieuwe Telen zich volgens Solleveld verder ontwikkeld dan enkel een manier om energiezuinig te telen. “Ook plantgezondheid, het efficiënter inzetten van gewasbeschermingsmiddelen en de waterhuishouding spelen inmiddels een belangrijke rol in Het Nieuwe Telen.” Toen de sector in 2009 de eerste stappen zette met Het nieuwe Telen betekende dat voor velen afscheid nemen van oude gewoonten, zoals het aanhouden van een minimum-buistemperatuur. Tegelijkertijd werden bestaande technieken op een voor velen nieuwe manier ingezet. “Voorbeeld daarvan is het gebruik van meerdere energieschermen in de tomatenteelt, een teelt waarin toentertijd door bijna niemand werd geschermd”, vertelde Solleveld.

Van elkaar leren
Het grootste succes van vijftien jaar Het Nieuwe Telen is volgens Solleveld de unieke samenwerking die is ontstaan tussen telers, voorlichters, mensen van onderwijs- en kennisinstellingen en techniekleveranciers. “Er is met Het Nieuwe Telen een ecosysteem gecreëerd waarin iedereen van elkaar probeert te leren.” Naar de toekomst toe gaat digitalisering volgens Solleveld steeds belangrijker worden in Het Nieuwe Telen. “Met sensoren kunnen we allerlei zaken meten. Dan is een meetprotocol en een digitaal dashboard om allemaal van dezelfde standaarden uit te gaan, heel bruikbaar. Daar werken we dus aan zodat we als sector uiteindelijk het doel – klimaatneutraal in 2040 – gaan halen.”

ETS-2 en CO2-voorziening
Om dat doel voor 2040 te kunnen halen, moet er volgens voorzitter Adri Bom-Lemstra van Glastuinbouw Nederland op energiegebied nog veel gebeuren. Ze wees de aanwezigen tijdens het EnergiekEvent erop dat de overheid de glastuinbouw het liefst in ETS-2 wil onderbrengen, het Europese handelssysteem voor CO2-emissierechten voor middelgrote en kleinere bedrijven. “De glastuinbouw heeft echter al een energieconvenant en afspraken over een CO2-prijs en fiscale maatregelen waarmee telers voldoende geprikkeld worden om hun CO2-uitstoot te verlagen. Daarom zullen we met het nieuwe kabinet in gesprek gaan over een uitzondering voor de glastuinbouw.” 
Ook de CO2-voorziening is volgens Bom-Lemstra een punt van zorg. Door de subsidiëring van onderzeese opslag van CO2, dreigt er voor de glastuinbouw onvoldoende zuivere CO2 beschikbaar te zijn in de toekomst. “Ook hierover zijn we volop met de overheid in gesprek.”  

Supermarkten vragen CO2-footprint
Directeur Marc Jansen van het Centraal Bureau Levensmiddelen (CBL), de brancheorganistie voor supermarkten en foodservice, waarschuwde tijdens het plenaire deel van het EnergiekEvent dat supermarktketens de komende jaren vermindering van CO2-emissie gaan eisen van leveranciers van groenten, fruit en bloemen. “Als supermarkten willen we in 2050 alleen nog producten verkopen met een netto nulemmissie van broeikasgassen in de hele keten, van producent tot consument. Als tussentijds doel moet dat in 2040 al het geval zijn bij supermarkten zelf, hun winkels, distributiecentra en logistiek, maar ook bij hun leveranciers zoals leveranciers van groenten, fruit en bloemen.”

Jansen vertelde ook dat supermarkten hoog gaan inzetten op de zogeheten eiwittransitie. “We willen minder vlees, zuivel, eieren en vis verkopen en meer producten met plantaardige eiwitten zoals groenten en fruit. Dat is dus goed nieuws voor de glastuinbouw.” De verhouding plantaardig-vlees is nu nog 40%-60% in de supermarkten. In 2030 moet die volgens Jansen op 60%-40% uitkomen.

Bekijk hier de presentaties die tijdens het EnergiekEvent 2024 zijn gegeven.
 

Meer nieuws